Ga naar hoofdinhoud

Downloaden en afdrukken

U kunt inzichten delen met personen die geen toegang hebben tot het Qlik Sense-systeem door werkbladen en visualisaties te downloaden en af te drukken. U kunt bijvoorbeeld afstemmen met leveranciers en keuzes maken voor verzendingen op basis van uw gegevens.

U kunt werkbladen en visualisaties als PDFs en afbeeldingen downloaden.

Qlik NPrinting kan worden verbonden met Qlik Sense en rapporten genereren in verschillende uitvoerindelingen. U kunt bijvoorbeeld een dagelijks Excel-rapport maken met daarin een lijst van de medische hulpmiddelen die opnieuw moeten worden besteld. Ga voor meer informatie naar: Over Qlik NPrinting.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!