Ga naar hoofdinhoud Skip to complementary content

ZTestw_upper - script- en diagramfunctie

ZTestw_upper() retourneert de geaggregeerde bovengrenswaarde van het·vertrouwensinterval voor twee onafhankelijke series waarden.

Deze functie is van toepassing op student t-testen voor onafhankelijke steekproeven.

Als de functie wordt gebruikt in het script voor het laden van gegevens, worden de waarden herhaald over een aantal records, zoals gedefinieerd door een group by-clausule.

Als de functie wordt gebruikt in een diagramuitdrukking, worden de waarden herhaald over de diagramdimensies.

Syntaxis:  

ZTestw_upper (grp, value [, sig [, eq_var]])

Retourgegevenstypen: numeriek

Argumenten:  

Argumenten
ArgumentBeschrijving
valueDe steekproefwaarden die moeten worden geëvalueerd. De steekproefwaarden moeten logisch worden gegroepeerd zoals opgegeven door precies twee waarden in group. Als er geen veldnaam voor de steekproefwaarden in het load-script wordt opgegeven, krijgt het veld automatisch de naam Value.
grpHet veld met de namen van elk van de twee steekproefgroepen. Als er geen veldnaam voor de groep in het load-script wordt opgegeven, krijgt het veld automatisch de naam Type.
sigHet tweezijdige niveau van significantie kan worden opgegeven in sig. Als dit wordt weggelaten, wordt sig ingesteld op 0.025, wat resulteert in een betrouwbaarheidsinterval van 95%.
eq_varAls eq_var wordt opgegeven als False (0), wordt er uitgegaan van ongelijke varianties tussen de twee steekproeven. Als eq_var wordt opgegeven als True (1), wordt er uitgegaan van gelijke varianties tussen de twee steekproeven.

Beperkingen:  

Tekstwaarden, NULL-waarden en ontbrekende waarden in de uitdrukkingswaarde leiden ertoe dat de functie NULL retourneert.

Voorbeelden:  

ZTestw_upper( Group, Value )

ZTestw_upper( Group, Value, sig, false )