Ga naar hoofdinhoud

Z-testfuncties

Een statistisch onderzoek van twee steekproefgemiddelden. Een z-test met twee steekproeven onderzoekt of twee steekproeven van elkaar verschillen. Dit wordt over het algemeen gebruikt als twee normale verdelingen onbekende varianties hebben en als een experiment een grote steekproefgrootte heeft.

De volgende statistische z-testfuncties zijn gegroepeerd volgens het type invoergegevensreeksen dat van toepassing is op de functie.

Als de functie wordt gebruikt in het script voor het laden van gegevens, worden de waarden herhaald over een aantal records, zoals gedefinieerd door een group by-clausule.

Als de functie wordt gebruikt in een diagramuitdrukking, worden de waarden herhaald over de diagramdimensies.

Voorbeelden van het gebruik van z-test-functies

Gebruik de vervolgkeuzelijst bij elke functie om een korte beschrijving en de syntaxis van de functie te bekijken. Klik op de functienaam in de beschrijving van de syntaxis voor meer informatie.

Functies voor notatie met één kolom

De volgende functies zijn van toepassing op z-tests met eenvoudige invoergegevensreeksen.

Functies voor notatie met twee gewogen kolommen

De volgende functies zijn van toepassing op z-tests waarbij de invoergegevensreeksen worden gegeven in de notatie met twee gewogen kolommen.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!