Ga naar hoofdinhoud

HRank - diagramfunctie

HRank() evalueert de uitdrukking en vergelijkt het resultaat met het resultaat van de andere kolommen die het huidige rijsegment van een draaitabel bevatten. De functie retourneert vervolgens de rangschikking van de huidige kolom binnen het segment.

Syntaxis:  

HRank([ TOTAL ] expr [ , mode [, fmt ] ])

 

Retourgegevenstypen: dual

InformatieDeze functie werkt alleen in draaitabellen. In alle andere diagramtypen levert de functie NULL op.

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
expr De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
mode Geeft de numerieke representatie aan van het resultaat van de functie.
fmt Geeft de tekstrepresentatie aan van het resultaat van de functie.
TOTAL

Als het diagram eendimensionaal is of als de uitdrukking wordt voorafgegaan door de kwalificatie TOTAL, wordt de functie geëvalueerd voor de hele kolom. Als de tabel of het equivalent van de tabel meerdere verticale dimensies heeft, omvat het huidige kolomsegment alleen rijen met dezelfde waarden als de huidige rij in alle dimensiekolommen, met uitzondering van de kolom waarin de laatste dimensie wordt weergegeven in de onderlinge sorteervolgorde van de velden.

Het aggregatiebereik definiëren

Als de draaitabel eendimensionaal is of als de uitdrukking wordt voorafgegaan door de kwalificatie total, is het huidige rijsegment altijd gelijk aan de hele rij. Als de draaitabel meerdere horizontale dimensies heeft, omvat het huidige rijsegment alleen kolommen met dezelfde waarden als de huidige kolom in alle dimensierijen, met uitzondering van de rij waarin de laatste horizontale dimensie wordt weergegeven in de onderlinge sorteervolgorde van de velden.

De rangschikking wordt geretourneerd als een dubbele waarde. Als elke kolom een unieke rangschikking heeft, is dit een heel getal tussen 1 en het aantal kolommen in het huidige rijsegment.

Als meerdere kolommen dezelfde rangschikking hebben, kan de tekstuele en numerieke representatie worden bestuurd met de parameters mode en format.

Het tweede argument, mode, geeft de numerieke representatie aan van het resultaat van de functie:

mode-voorbeelden
Value Beschrijving
0 (standaard)

Als alle rangnummers in de delende groep lager zijn dan de middenwaarde van de volledige rangschikking, krijgen alle kolommen het laagste positienummer in de delende groep.

Als alle rangnummers in de delende groep hoger zijn dan de middenwaarde van de volledige rangschikking, krijgen alle kolommen het hoogste rangnummer in de delende groep.

Als rangnummers in de delende groep zowel lager als hoger zijn dan de middenwaarde van de volledige rangschikking, krijgen alle rijen de waarde die overeenkomt met het gemiddelde van het hoogste en laagste rangnummer in het volledige kolomsegment.

1 Laagste positienummer van alle kolommen in de groep.
2 Gemiddelde positienummer van alle kolommen in de groep.
3 Hoogste positienummer van alle kolommen in de groep.
4 Laagste positienummer in eerste kolom, vervolgens opgehoogd met één voor elke kolom in de groep.

Het derde argument, format, geeft de tekstrepresentatie aan van het resultaat van de functie:

format-voorbeelden
ValueBeschrijving

0 (standaard)

Lage waarde&' - '&hoge waarde in alle kolommen (bijv. 3 - 4).
1Laagste waarde van alle kolommen in de groep.
2Laagste waarde in de eerste kolom, leeg in alle volgende kolommen in de groep.

De volgorde van kolommen voor mode 4 en format 2 wordt bepaald door de sorteervolgorde van de diagramdimensies.

Voorbeelden:  

HRank( sum( Sales ))

HRank( sum( Sales ), 2 )

HRank( sum( Sales ), 0, 1 )

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!