Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Frac - script- en diagramfunctie

Frac() retourneert het breukgedeelte van x.

De fractie is zodanig geformuleerd dat Frac(x ) + Floor(x ) = x. In eenvoudige termen betekent dit dat het fractionele deel van een positief getal het verschil is tussen het getal (x) en het gehele getal dat aan het fractionele deel voorafgaat.

Bijvoorbeeld: Het fractionele deel van 11,43 = 11,43 - 11 = 0,43

Voor een negatief getal, bijvoorbeeld –1,4, Floor(-1.4) = –2, hetgeen het volgende resultaat oplevert:

Het fractionele deel van –1,4 = 1,4 - (-2) = –1,4 + 2 = 0,6

Syntaxis:  

Frac(x)

Retourgegevenstypen: numeriek

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
x Getal waarvoor fractie wordt geretourneerd.

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeelden en resultaten
Voorbeelden Resultaten
Frac( 11.43 )

retourneert 0,43

Frac( -1.4 )

retourneert 0,6

Extraheer het tijdelement uit de numerieke representatie van een tijdstempel waardoor de datum wordt weggelaten.

Time(Frac(44518.663888889))

retourneert 3:56:00 PM

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!