Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Floor - script- en diagramfunctie

Floor() rondt een getal naar beneden af op het dichtstbijzijnde veelvoud van de step die is verschoven met het offset -getal.

Vergelijk deze functie met de functie ceil, waarbij ingevoerde getallen naar boven worden afgerond.

Syntaxis:  

Floor(x[, step[, offset]])

Retourgegevenstypen: numeriek

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
x Invoergetal.
step Increment van interval. De standaardwaarde is 1.
offset

Definieert de basis van de stapinterval. De standaardwaarde is 0.

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeelden en resultaten
Voorbeelden Resultaten

Floor(2.4)

retourneert 2

In this example, the size of the step is 1 and the base of the step interval is 0.

The intervals are ...0 <= x <1, 1 <= x < 2, 2<= x <3, 3<= x <4....

Floor(4.2)

retourneert 4

Floor(3.88 ,0.1)

retourneert 3,8

In dit voorbeeld is de grootte van de interval 0,1 en is de basis van de interval 0.

De intervallen zijn ... 3.7 <= x < 3.8, 3.8 <= x < 3.9, 3.9 <= x < 4.0...

Floor(3.88 ,5)

Retourneert 0

Floor(1.1 ,1)

retourneert 1

Floor(1.1 ,1,0.5)

retourneert 0,5

In dit voorbeeld is de grootte van de stap 1 en is de beginwaarde 0,5. Dit betekent dat de basis van de stapinterval 0,5 is en niet 0.

De intervallen zijn ...0.5 <= x <1.5, 1.5 <= x < 2.5, 2.5<= x <3.5,...

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!