Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Problemen oplossen - Qlik Sense Desktop

In deze sectie worden problemen beschreven die specifiek zijn voor Qlik Sense Desktop.

Ik kan Qlik Sense Desktop niet installeren

Mogelijke oorzaak  

Er wordt niet aan de systeemvereisten voldaan of u beschikt niet over lokale beheerdersbevoegdheden om te installeren.

Ga voor meer informatie naar installerenQlik Sense Desktop.

Ik kan de logbestanden voor Qlik Sense Desktop niet vinden

De locatie van de logbestanden in Qlik Sense Desktop is afhankelijk van waar u de toepassing hebt geïnstalleerd.

De standaardlocatie is <user>\Documents\Qlik\Sense\Log.

Ik kan de installatielogbestanden voor Qlik Sense Desktop niet vinden

Als u op Annuleren klikt tijdens de installatie of als de installatie niet is voltooid, kunt u gedetailleerde informatie vinden in het installatielogbestand dat zich in uw map temp bevindt die toegankelijk is via de omgevingsvariabele %temp%.

Mijn sessie is verlopen

Ik gebruikte Qlik Sense Desktop en ik had me aangemeld met mijn Qlik Sense Enterprise-serverreferenties. Toen zag ik het foutbericht Uw sessie is verlopen en nu kan ik me niet meer aanmelden.

Mogelijke oorzaak  

U hebt niet langer gebruikerstoegang of professionele toegang op de Qlik Sense Enterprise-server.

Voorgestelde actie  

Vraag uw beheerder om u gebruikerstoegang of professionele toegang te geven.

Appminiaturen ontbreken in de hub

Mogelijke oorzaak  

U hebt een upgrade van Qlik Sense Desktop uitgevoerd naar een nieuwere versie. In de hub worden miniaturen van apps niet weergegeven voordat de app wordt gemigreerd.

Voorgestelde actie  

Open de app. Migratie vindt automatisch plaats wanneer u een app na een upgrade voor het eerst opent.

Afbeeldingen ontbreken bij het verplaatsen van een app

Mogelijke oorzaak  

U hebt een upgrade van Qlik Sense Desktop uitgevoerd naar een nieuwere versie en de app die u wilt verplaatsen is gemaakt in een Qlik Sense Desktop-installatie van vóór versie 2.0.

Voorgestelde actie  

Voordat u de app naar een andere computer kunt verplaatsen, moet u de app met uw nieuwe versie van Qlik Sense Desktop openen. Breng vervolgens een wijziging aan en sla de app op.

De afbeeldingen in de app zijn nu gebundeld met de rest van de inhoud van de app.

Ik heb mijn qvw-bestand op de hub geplaatst, en nu kan ik het qvw-bestand niet vinden en is mijn app niet beschikbaar in de hub

Mogelijke oorzaak  

U hebt uw QlikView 12-document (qvw-bestand) uit een map gesleept en op de Qlik Sense Desktop-hub geplaatst om het als een Qlik Sense-app te openen.

Het volgende gebeurt, als u wijzigingen aanbrengt aan de app en deze opslaat:

  • De app wordt opgeslagen in Qlik Sense-indeling (qvf-bestand), in de map waar uw QlikView 12-document (qvw-bestand) is opgeslagen.
  • Tevens wordt het QlikView 12-documentbestand (qvw) uit de map verwijderd en automatisch geconverteerd in een back-upbestand (qvw.backup) dat hier wordt opgeslagen: <user>\Documents\Qlik\Sense\AppsBackup.

Voorgestelde actie  

Als u het back-upbestand wilt openen, vindt u dit in deze map: <gebruiker>\Documenten\Qlik\Sense\AppsBackup.

Als de Qlik Sense-app (qvf-bestand) in een andere map wordt opgeslagen dan <gebruiker>\Documenten\Qlik\Sense\Apps, verplaatst u deze naar de Apps-map, zodat deze beschikbaar is vanuit de hub.

Ik kan een app niet openen

Wanneer ik probeer een app te openen, wordt deze foutmelding weergegeven:Het object kon niet worden opgeslagen.

Mogelijke oorzaak  

De totale lengte voor het pad voor het maken van een back-up van de app overtreft de maximale waarde van 260 tekens.

Het totale pad omvat de back-upmap, de productversie en de tijdstempel van de back-updatum en de appnaam: <gebruiker>\Documenten\Qlik\Sense\AppsBackup\<appnaam>

Voorgestelde actie  

Wijzig de naam van het qvf-bestand om het totale pad korter te maken. De app kan dan worden geopend.

Ik kan geen gegevens downloaden vanuit een object

Wanneer ik probeer met Qlik Sense Desktop gegevens te downloaden vanuit een object, wordt de volgende foutmelding weergegeven:Het object kon niet worden opgeslagen.

Mogelijke oorzaak  

De naam van het object is te lang. De naam is langer dan de toegestane 174 tekens.

Voorgestelde actie  

Maak de naam van het object korter. Dit zal ervoor zorgen dat u de gegevens kunt downloaden.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!