Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Sorun giderme - Qlik Sense Desktop

Bu bölümde, Qlik Sense Desktop uygulamasına özgü sorunlar açıklanmaktadır.

Qlik Sense Desktop uygulamasını yükleyemiyorum

Olası neden:  

Sistem gereksinimleri karşılanmamıştır veya yükleme için gerekli yerel yönetici ayrıcalıklarınız yoktur.

Daha fazla bilgi için bkz. Qlik Sense Desktop yükleme.

Qlik Sense Desktop günlük kayıt dosyalarını bulamıyorum

Qlik Sense Desktop içinde günlük kayıt dosyalarının konumu, uygulamayı nereye yüklediğinize bağlıdır.

Varsayılan konum <user>\Documents\Qlik\Sense\Log şeklindedir.

Qlik Sense Desktop için yükleme günlük kayıt dosyalarını bulamıyorum

Yükleme sırasında İptal'e tıklarsanız veya yükleme başarıyla tamamlanmazsa, temp klasörünüzde bulunan yükleme günlüğünde ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz. Bu klasöre, %temp% ortam değişkeniyle erişilebilir.

Oturumumun süresi doldu

Qlik Sense Enterprise sunucu kimlik bilgilerimle oturum açtığım Qlik Sense Desktop uygulamasını kullanıyordum. Bu sırada Oturumunuzun süresi doldu hata mesajını aldım ve şu anda yeniden oturum açamıyorum.

Olası neden:  

Artık Qlik Sense Enterprise sunucusu için kullanıcı erişimine veya profesyonel erişime sahip değilsiniz.

Önerilen eylem  

Yöneticinizden kullanıcı erişim izni veya profesyonel erişim izni vermesini isteyin.

Hub'da uygulama küçük resimleri yok

Olası neden:  

Daha yeni bir Qlik Sense Desktop sürümüne yükseltme yapmışsınızdır. Hub'da, uygulama küçük resimleri uygulama taşınmadan önce görüntülenmez.

Önerilen eylem  

Uygulamayı açın. Geçiş, bir uygulamayı yükseltmeden sonra ilk kez açtığınızda otomatik olarak gerçekleştirilir.

Uygulama taşınırken görüntüler kayboluyor

Olası neden:  

Qlik Sense Desktop uygulamasını daha yeni bir sürüme yükseltmişsinizdir ve taşımak istediğiniz uygulama, sürüm 2.0'dan önceki bir Qlik Sense Desktop yüklemesinde oluşturulmuştur.

Önerilen eylem  

Uygulamayı başka bir bilgisayara taşımadan önce, uygulamayı yeni Qlik Sense Desktop sürümüyle açın. Uygulamada değişiklik yapın ve uygulamayı kaydedin.

Uygulamada bulunan resimler ve uygulama içeriğinin geri kalanından paket oluşturulur.

qvw dosyamı hub'a bırakmıştım, ama şimdi qvw dosyasını bulamıyorum ve uygulamam hub'da kullanılamıyor

Olası neden:  

QlikView belgenizi (qvw file) Qlik Sense uygulaması olarak açmak için bir klasörden sürükleyip Qlik Sense Desktop hub'ına bırakmışsınız.

Uygulamada değişiklikler yapıp uygulamayı kaydettiğinizde, aşağıdakiler gerçekleşir:

  • Uygulama, QlikView belgelerinizin depolandığı klasörde Qlik Sense biçiminde (qvf dosyası) kaydedilir.
  • Ayrıca, QlikView belge dosyası (qvw) klasörden kaldırılır ve otomatik olarak şurada depolanan bir yedekleme dosyasına (qvw.backup) dönüştürülür: <kullanıcı>\Belgeler\Qlik\Sense\AppsBackup.

Önerilen eylem  

Yedekleme dosyasını açmak isterseniz dosyayı şu klasörde bulabilirsiniz: <kullanıcı>\Belgeler\Qlik\Sense\AppsBackup.

Qlik Sense uygulaması (qvf dosyası) <kullanıcı>\Belgeler\Qlik\Sense\Apps dışında bir klasörde depolanmaya başlarsa, hub'dan erişilebilmesini sağlamak için Apps klasörüne taşıyın.

Bir uygulamayı açamıyorum

Bir uygulamayı açmaya çalıştığımda şu hata mesajı görüntüleniyor: Nesne kaydedilemedi.

Olası neden:  

Uygulamayı yedeklemek için toplam yol uzunluğu maksimum 260 karakteri aşıyor.

Toplam yol; yedekleme dizinini, ürün sürümünü ve yedekleme tarihi ve uygulama adının zaman damgasını içerir: <kullanıcı>\Belgeler\Qlik\Sense\AppsBackup\<app name>

Önerilen eylem  

Toplam yolu kısaltmak için qvf dosyasını yeniden adlandırın. Bu, uygulamanın açılmasını sağlayacaktır.

Bir nesneden verileri indiremiyorum

Qlik Sense Desktop kullanarak verileri bir nesneden indirmeye çalıştığımda şu hata mesajı görüntüleniyor: Nesne kaydedilemedi.

Olası neden:  

Nesnenin başlık uzunluğu çok uzundur. Maksimum 174 karakteri aşıyordur.

Önerilen eylem  

Nesnenin başlığını kısaltın. Böylece verilerin indirilmesine olanak sağlanır.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!