Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

installerenQlik Sense Desktop

In deze sectie wordt beschreven hoe u Qlik Sense Desktop op uw computer installeert.

Systeemvereisten

Als u Qlik Sense Desktop met succes wilt installeren en uitvoeren, moet aan de vereisten in deze sectie worden voldaan.

Qlik Sense Desktopvereisten
Besturingssysteem

Microsoft Windows 10 (alleen 64-bits versie)

Microsoft Windows 11

Processoren (CPU's)

Intel Core 2 Duo of hoger wordt aanbevolen.

Ondersteuning voor Advanced Vector Extensions (AVX).

Geheugen

4 GB minimaal (afhankelijk van de gegevensvolumes is mogelijk meer vereist).

InformatieQlik Sense is een technologie voor in-RAM-analyse. De geheugenvereisten zijn direct gerelateerd aan de hoeveelheid gegevens die worden geanalyseerd.
Schijfruimte 5,0 GB in totaal vereist voor installatie
.NET Framework

4.8 of hoger

Beveiliging Lokale beheerdersbevoegdheden voor de installatie vereist.
Minimale schermresolutie
 • Desktops, laptops en tablets: 1024x768
 • Kleine schermen: 320x568.
Browserondersteuning
 • Microsoft Edge
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
Tip

Standaard wordt Qlik Sense Desktop uitgevoerd in een eigen venster. Maar u kunt het programma ook openen in een webbrowser.

Zie Qlik Sense Desktop starten voor meer informatie.

WaarschuwingMozilla Firefox vereist hardwareversnelling, niet ondersteund in virtuele omgevingen.

Wat is in Qlik Sense Desktop inbegrepen

Desktopitems en items in het startmenu

Nadat u uw installatie van Qlik Sense Desktop hebt voltooid, is er een snelkoppeling beschikbaar op het bureaublad en in het menu Start menu (Start > Alle programma's):

 • Snelkoppeling naar Qlik Sense Desktop

  De hub is het startpunt van waaruit u Qlik Sense uitvoert. Hier vindt u alle Qlik Sense-apps die u hebt gemaakt.

Qlik Sense Desktop-installatielocatie

Nadat u de installatie van Qlik Sense Desktop hebt voltooid, wordt Qlik Sense Desktop geïnstalleerd in Users\{user}\AppData\Local\Programs\Qlik.

U kunt ook de installatielocatie met de optie Custom Installation opgeven.

Voorbeelden, apps en logbestanden

Er worden enkele voorbeeldbestanden meegeleverd bij de installatie van Qlik Sense Desktop. Deze worden geïnstalleerd in Users\{user}\Documents\Qlik\Examples. Zo wordt bijvoorbeeld een aantal voorbeelden van uitbreidingscodes geïnstalleerd in de submap Extensions.

Bij de installatie van Qlik Sense Desktop worden tevens voorbeeldapps geleverd. Deze worden geïnstalleerd in Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Apps.

In uw installatie van Qlik Sense Desktop, kunt u logbestanden vinden in Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Log.

Het setupbestand ophalen

Het bestand Qlik_Sense_Desktop_setup.exe kan worden opgehaald van Product downloaden. Sla het op in een map op uw computer.

Ga voor meer informatie naar Installatiebestanden downloaden.

InstallerenQlik Sense Desktop

U kunt een standaardinstallatie uitvoeren of de locaties in een aangepaste installatie specificeren. In het eerste geval zijn de installatie- en opslaglocaties standaard ingesteld.

Standaardinstallatie van Qlik Sense Desktop

 1. Dubbelklik op Qlik_Sense_Desktop_setup.exe om de installatie te starten.

  Het welkomstvenster wordt weergegeven.

 2. Klik op Install als u een standaardinstallatie wilt uitvoeren.

  Het dialoogvenster License agreement wordt weergegeven.

 3. Lees de licentieovereenkomst, selecteer I accept the license agreement en klik op Next.

  TipU hebt tevens de optie om de licentieovereenkomst af te drukken op een lokale printer.
 4. In het scherm Klaar om te installeren selecteert u desgewenst dat u een bureaubladsnelkoppeling wilt maken. Klik op Installeren.
 5. In de sectie Extension bundles selecteert u desgewenst dat u de uitbreidingsbundels wilt installeren. Selecteer vervolgens de uitbreidingsbundels die u wilt installeren in de lijst met uitbreidingsbundels die voor uw Qlik Sense-installatie beschikbaar zijn.
 6. U kunt altijd later nog uitbreidingsbundels aan uw Qlik Sense-installatie toevoegen of eruit verwijderen. Zie: De installatie van uitbreidingsbundels aanpassen.

 7. Als u ervoor hebt gekozen geen uitbreidingsbundels te installeren, klikt u op Install. Anders klikt u op Next.
 8. Als u een of meer uitbreidingsbundels installeert, accepteert u de licentieovereenkomst voor de uitbreidingsbundels. Klik vervolgens op Install.
 9. Als de installatie is voltooid, wordt het Installation summary weergegeven.

  Klik op Finish om het Installation summary te sluiten

 10. U hebt Qlik Sense Desktop met succes op uw computer geïnstalleerd.

Aangepaste installatie van Qlik Sense Desktop

 1. Dubbelklik op Qlik_Sense_Desktop_setup.exe om de installatie te starten.

  Het welkomstvenster wordt weergegeven.

 2. Klik op Custom Installation.

  Het dialoogvenster License agreement wordt weergegeven.

 3. Lees de licentieovereenkomst, schakel het selectievakje I accept the license agreement in en klik op Next.

  TipU hebt tevens de optie om de licentieovereenkomst af te drukken op een lokale printer.
 4. Typ of blader naar de locatie waar u Qlik Sense Desktop wilt installeren en klik op Next.

  InformatieU kunt Qlik Sense Desktop niet installeren in locaties waarvoor beheerdersrechten vereist zijn, bijvoorbeeld C:\Program Files.
 5. Typ of blader naar de locatie waar u wilt dat Qlik Sense Desktop de appinhoud opslaat, en klik op Next.
 6. In het scherm Klaar om te installeren selecteert u desgewenst dat u een bureaubladsnelkoppeling wilt maken. Klik op Installeren.
 7. In de sectie Extension bundles van het scherm Ready to install selecteert u desgewenst dat u een bureaubladsnelkoppeling wilt maken. Selecteer vervolgens de uitbreidingsbundels die u wilt installeren in de lijst met uitbreidingsbundels die voor uw Qlik Sense-installatie beschikbaar zijn.
 8. U kunt altijd later nog uitbreidingsbundels aan uw Qlik Sense-installatie toevoegen of eruit verwijderen. Zie: De installatie van uitbreidingsbundels aanpassen.

 9. Als u ervoor hebt gekozen geen uitbreidingsbundels te installeren, klikt u op Install. Anders klikt u op Next.
 10. Als u een of meer uitbreidingsbundels installeert, accepteert u de licentieovereenkomst voor de uitbreidingsbundels. Klik vervolgens op Install.
 11. Als de installatie is voltooid, wordt het Installation summary weergegeven.

  Klik op Finish om het Installation summary te sluiten

 12. U hebt nu met succes Qlik Sense Desktop op uw computer geïnstalleerd, met behulp van aangepaste installatie- en opslaglocaties.

InformatieZie Qlik Sense Desktop op de achtergrond installeren om Qlik Sense Desktop op de achtergrond te installeren.

Upgrade uitvoeren Qlik Sense Desktop

De upgrade-optie is beschikbaar als Qlik Sense eerder is geïnstalleerd en een nieuwere versie van het setupbestand Qlik_Sense_Desktop_setup.exe wordt uitgevoerd.

 1. Dubbelklik op Qlik_Sense_Desktop_setup.exe om de installatie te starten.

  Het welkomstvenster wordt weergegeven.

 2. Klik op UPGRADE.

  Het dialoogvenster License agreement wordt weergegeven.

 3. Lees de licentieovereenkomst, schakel vervolgens het selectievakje I accept the license agreement (als u inderdaad akkoord gaat) en klik op Next.

  TipU hebt tevens de optie om de licentieovereenkomst af te drukken op een lokale printer.

  Het dialoogvenster Ready to install wordt weergegeven.

 4. Klik op Upgrade om de installatie te starten.

  Als de installatie is voltooid, wordt het Installation summary weergegeven.

 5. Klik op Finish om hetInstallation summary te sluiten
 6. U hebt nu een upgrade uitgevoerd naar een nieuwere versie van Qlik Sense Desktop.

InformatieZie Qlik Sense Desktop op de achtergrond installeren om Qlik Sense Desktop op de achtergrond bij te werken.

Migratie van apps

Na een upgrade van Qlik Sense Desktop, moeten apps worden gemigreerd om verzekerd te zijn van compatibiliteit. In de hub worden miniaturen van apps niet weergegeven voordat de app wordt gemigreerd.

Migratie vindt automatisch plaats als u een app voor het eerst opent na een upgrade. Voordat een app wordt gemigreerd, wordt een back-upkopie gemaakt in Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\AppsBackup. U kunt de back-upkopie gebruiken als u de app wilt openen in een eerdere versie van Qlik Sense Desktop.

Qlik Sense Desktop-poorten

Qlik Sense Desktop maakt standaard gebruik van poort 4848.

Qlik Sense Desktop-opslag

In deze sectie wordt beschreven waar de Qlik Sense-apps worden opgeslagen bij het uitvoeren van Qlik Sense Desktop.

Standaardopslag

In Qlik Sense worden apps standaard opgeslagen in het lokale bestandssysteem onder C:\Users\{user}\Documents\Qlik\Sense.

Overdraagbare indeling

Een Qlik Sense-app kan in het lokale bestandssysteem worden opgeslagen in de specifieke indeling .qvf. Dit is een overdraagbare indeling.

Een enkele app wordt opgeslagen als <Appnaam>.qvf, waarbij <Appnaam> de titel van de app is.

De installatie van uitbreidingsbundels aanpassen

U kunt op elk moment uitbreidingsbundels aan uw Qlik Sense Desktop-installatie toevoegen of eruit verwijderen.

 1. Open Programma's en onderdelen in het Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik in de lijst met programma's op de uitbreidingsbundel die u wilt aanpassen.
 3. De Extension Bundle Setup Wizard (wizard Installatie van uitbreidingsbundel) wordt geopend. Klik op Volgende.
 4. Selecteer Change (Wijzigen).
 5. Klik in het scherm Custom setup (Aangepaste installatie) op het bundelpictogram om te selecteren hoe u de bundelinstallatie wilt aanpassen:
  • Als de bundel al is geïnstalleerd, selecteert u Entire feature will be unavailable (Gehele functie zal niet meer beschikbaar zijn) om de bundel te verwijderen.
  • Als de bundel niet is geïnstalleerd, selecteert u Entire feature will be installed on local hard drive (Gehele functie wordt geïnstalleerd op lokale harde schijf) om de bundel te installeren.

  Klik vervolgens op Next (Volgende).

 6. Klik op Change (Wijzigen).
 7. Klik op Finish (Voltooien) om de Extension Bundle Setup Wizard (wizard Installatie van uitbreidingsbundel) te sluiten.

Qlik Sense Desktop repareren

Met de optie Repair worden alle ontbrekende bestanden, snelkoppelingen en registerwaarden hersteld.

 1. U kunt beginnen met het repareren van de installatie door het Configuratiescherm te openen en Software te selecteren. Selecteer vervolgens Qlik Sense Desktop uit de lijst met programma's en klik op Wijzigen.

  Het dialoogvenster Qlik Sense Desktop Setup maintenance wordt weergegeven.

  TipU kunt deze actie ook uitvoeren door te dubbelklikken op het bestand Qlik_Sense_Desktop_setup.exe.
 2. Klik op REPAIR.

  Het dialoogvenster Ready to repair wordt weergegeven.

 3. Klik op Repair.

  Het reparatieproces wordt gestart en de voortgang wordt weergegeven.

 4. Nadat het reparatieproces is voltooid, wordt het dialoogvenster Repair summary weergegeven om te bevestigen dat Qlik Sense Desktop met succes is gerepareerd.

 5. Klik op Finish.

U hebt nu met succes uw installatie van Qlik Sense Desktop gerepareerd.

InformatieZie Qlik Sense Desktop op de achtergrond installeren om Qlik Sense Desktop op de achtergrond te repareren.

Qlik Sense Desktop verwijderen

 1. U kunt beginnen met het verwijderen van Qlik Sense Desktop door het Configuratiescherm te openen en Software te selecteren. Selecteer vervolgens Qlik Sense Desktop uit de lijst met programma's en klik op Verwijderen.

  Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven waarin u wordt gevraagd of u zeker weet dat u Qlik Sense Desktop van uw computer wilt verwijderen.

  TipU kunt Qlik Sense Desktop tevens verwijderen door te dubbelklikken op het bestand Qlik_Sense_Desktop_setup.exe en vervolgens Uninstall te selecteren in het onderhoudsvenster. In dat geval moet u de juiste versie van het instellingenbestand gebruiken bij het wijzigen van uw installatie van Qlik Sense Desktop, namelijk dezelfde versie als is gebruikt bij het installeren van Qlik Sense Desktop.
 2. Klik op Uninstall.

  Het verwijderproces wordt gestart en de voortgang wordt weergegeven.

 3. Nadat het verwijderproces is voltooid, wordt het dialoogvenster Uninstall summary weergegeven om te bevestigen dat Qlik Sense Desktop met succes is gerepareerd.

 4. Klik op Finish.

U hebt nu Qlik Sense Desktop verwijderd.

InformatieZie Qlik Sense Desktop op de achtergrond installeren om Qlik Sense Desktop op de achtergrond te verwijderen.

Qlik Sense Desktop op de achtergrond installeren

Als een installatie op de achtergrond wordt uitgevoerd, wordt Qlik Sense Desktop geïnstalleerd zonder dat er dialoogvensters worden weergegeven. Dit betekent dat alle functies, eigenschappen en selecties van gebruikers bekend moeten zijn voordat een installatie op de achtergrond wordt uitgevoerd. Alle installatieopties die beschikbaar zijn in de gebruikersinterface van het installatieprogramma kunnen op de achtergrond worden uitgevoerd.

 1. Selecteer Start > Alle programma's > Accessoires > Opdrachtprompt.

  Het venster Opdrachtprompt wordt weergegeven.

 2. Navigeer in het venster Opdrachtprompt naar de map die het bestand Qlik_Sense_Desktop_setup.exe bevat.

 3. Voer Qlik_Sense_Desktop_setup.exe in gevolgd door de gewenste syntaxis voor de installatie op de achtergrond.

Syntaxis

Qlik_Sense_Desktop_setup.exe [-silent] [-uninstall] [-repair] {-log path\filename} {layout=path} {accepteula=1|0} {desktopshortcut=1|0} {installdir=path} {storagepath=path} {bundleinstall=dashboard|visualization}
Qlik_Sense_Desktop_setup.exe -?of -h De help voor installatie op de achtergrond wordt geopend.

Opdrachten

-silent (of -s)   Opdrachtregelgestuurde installatie zonder gebruikersinterface (verplicht).
-uninstall   Het product op de achtergrond verwijderen. Hierbij moet de opdracht -silent worden gebruikt.
-repair   Het product op de achtergrond repareren. Hierbij moet de opdracht -silent worden gebruikt.
-log (of -l) [Naam van logboekbestand met pad]

Map van logboekbestand en naam van logboekbestand.

InformatieDe gebruiker moet toegang hebben tot deze map.
-layout [doelmap]
Hiermee worden bestanden (inclusief .msi-bestanden) in de doelmap uitgepakt.
InformatieDit argument moet niet worden gecombineerd met andere opdrachtregelgestuurde argumenten.

Argumenten

Argumenten worden gescheiden door een spatie en weergegeven in de vorm [Argument]="[Value]". De dubbele aanhalingstekens kunnen normaal gesproken achterwege worden gelaten, maar kunnen vereist zijn wanneer een pad bijvoorbeeld spaties bevat.

De standaardwaarden zijn hetzelfde als de waarden die in de gebruikersinterface van de installatie worden gebruikt.

accepteula 1|0

Hiermee wordt ingestemd met de Qlik User License Agreement.

WaarschuwingDit argument is verplicht bij een installatie of update en u moet met de QULA instemmen om de installatie te voltooien.
desktopshortcut 1|0 (standaard op 1 bij schone installaties) Hiermee wordt een bureaubladkoppeling gemaakt.
installdir [pad naar aangepaste installatiemap] Hiermee wordt de map gedefinieerd indien de standaard installatiemap niet wordt gebruikt. Standaard installatiemap: %LocalAppData%\Programma's.
storagepath [pad naar aangepaste map die wordt gebruikt voor apps, logboeken, uitbreidingen] Hiermee wordt het pad naar de aangepaste map gedefinieerd die wordt gebruikt voor apps, logboeken en uitbreidingen. Moet samen met de parameter installdir worden opgegeven. Standaard opslagpad: C:\Gebruikers\{user}\Documenten\Qlik\Sense.
bundleinstall dashboard,visualization

Bevat de dashboard- en visualisatiebundels.

Voorbeelden

Qlik Sense Desktop installeren of bijwerken

In het volgende voorbeeld wordt Qlik Sense Desktop geïnstalleerd of de huidige installatie bijgewerkt.

Qlik_Sense_Desktop_setup.exe -s accepteula=1

Qlik Sense Desktop met objectbundels installeren

In het volgende voorbeeld wordt Qlik Sense Desktop geïnstalleerd, inclusief de objectbundels van het dasboard en de visualisaties.

Qlik_Sense_Desktop_setup.exe -s accepteula=1 bundleinstall=dashboard,visualization

Qlik Sense Desktop zonder bureaubladkoppelingen installeren

In het volgende voorbeeld wordt Qlik Sense Desktop geïnstalleerd zonder bureaubladkoppelingen. Bovendien worden er installatielogboeken gemaakt in een aangepaste map.

Qlik_Sense_Desktop_setup.exe -s -l c:\mylogpath desktopshortcut=0 accepteula=1

Qlik Sense Desktop repareren

In het volgende voorbeeld wordt een bestaande installatie van Qlik Sense Desktop gerepareerd.

Qlik_Sense_Desktop_setup.exe -s -repair

Qlik Sense Desktop verwijderen

In het volgende voorbeeld wordt Qlik Sense Desktop verwijderd.

Qlik_Sense_Desktop_setup.exe -s -uninstall

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!