Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

— rozwiązywanie problemówQlik Sense Desktop

W tej sekcji opisano problemy typowe dla Qlik Sense Desktop.

Nie mogę zainstalować Qlik Sense Desktop

Możliwa przyczyna  

Wymagania systemowe nie zostały spełnione lub brak jest uprawnień lokalnego administratora niezbędnych do zainstalowania aplikacji.

Więcej informacji zawiera temat Instalowanie programu Qlik Sense Desktop.

Nie mogę znaleźć plików dziennika dla Qlik Sense Desktop

Lokalizacja plików dziennika w Qlik Sense Desktop zależy od miejsca, w którym zainstalowano aplikację.

Lokalizacją domyślną jest <user>\Documents\Qlik\Sense\Log.

Nie mogę znaleźć instalacyjnych plików dziennika dla Qlik Sense Desktop

Jeśli podczas instalacji kliknie się polecenie Anuluj lub instalacja nie zakończy się pomyślnie, szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dzienniku instalacji znajdującym się w folderze temp, do którego można uzyskać dostęp za pomocą zmiennej środowiskowej %temp%.

Moja sesja wygasła

Korzystałem z produktu Qlik Sense Desktop. Zalogowałem się, korzystając z moich poświadczeń dostępu do serwera Qlik Sense Enterprise. Następnie pojawił się komunikat o błędzie Twoja sesja wygasła i nie mogę się już zalogować.

Możliwa przyczyna  

Nie masz już dostępu użytkownika ani dostępu specjalisty do serwera Qlik Sense Enterprise.

Proponowane działanie  

Poproś administratora o nadanie praw dostępu użytkownika lub dostępu specjalisty.

Miniatur aplikacji nie ma w hubie

Możliwa przyczyna  

Aplikacja Qlik Sense Desktop została uaktualniona do nowej wersji. Przed migracją aplikacji w hubie nie są wyświetlane miniatury aplikacji.

Proponowane działanie  

Otwórz aplikację. Migracja jest dokonywana automatycznie po pierwszym uruchomieniu aplikacji po wykonaniu aktualizacji.

Podczas przenoszenia aplikacji brakuje grafiki

Możliwa przyczyna  

Qlik Sense Desktop została uaktualniona do nowej wersji, a aplikacja, która miała być przeniesiona, została utworzona w aplikacji Qlik Sense Desktop w wersji wcześniejszej niż 2.0.

Proponowane działanie  

Przed przeniesieniem aplikacji na inny komputer, otwórz ją w nowej wersji Qlik Sense Desktop. Dokonaj jakiejś zmiany, a następnie zapisz tę aplikację.

Po wykonaniu tej czynności grafiki użyte w aplikacji zostaną zgrupowane z pozostałą zawartością aplikacji.

Upuściłem plik qvw w hubie i teraz nie mogę go znaleźć, a moja aplikacja nie jest w hubie dostępna

Możliwa przyczyna  

Dokument QlikView (plik qvw) został przeciągnięty z folderu i upuszczony w hubie Qlik Sense Desktop, aby mógł być otworzony jako aplikacja Qlik Sense.

Po dokonaniu zmian w aplikacji i zapisaniu jej dochodzi do następujących zdarzeń:

  • Aplikacja jest zapisywana w formacie Qlik Sense (plik qvf) w folderze, w którym zapisano dokument QlikView (plik qvw).
  • Ponadto plik dokumentu programu QlikView (qvw) jest usuwany z folderu i automatycznie przekształcany w plik zapasowy (qvw.backup) zapisywany w następującej lokalizacji: <użytkownik>\Dokumenty\Qlik\Sense\AppsBackup.

Proponowane działanie  

Jeśli wymagane jest otwarcie pliku kopii zapasowej, można go znaleźć w folderze <użytkownik>\Documents\Qlik\Sense\AppsBackup.

Jeśli aplikacja Qlik Sense (plik qvf) zostanie zapisana w folderze innym niż <użytkownik>\Dokumenty\Qlik\Sense\Apps, należy ją przenieść do folderu Apps, dzięki czemu będzie dostępna z poziomu hubu.

Nie mogę otworzyć aplikacji

W przypadku próby otwarcia aplikacji wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie: Nie można zapisać obiektu.

Możliwa przyczyna  

Łączna długość ścieżki na potrzeby utworzenia kopii zapasowej aplikacji nie może przekraczać 260 znaków.

Łączna ścieżka obejmuje katalog kopii zapasowej, wersję produktu, znacznik daty kopii zapasowej i nazwę aplikacji: <użytkownik>\Dokumenty\Qlik\Sense\AppsBackup\<nazwa aplikacji>

Proponowane działanie  

Zmień nazwę pliku qvf, aby skrócić łączną długość ścieżki. Pozwoli to na otworzenie aplikacji.

Nie można pobrać danych z obiektu

W przypadku próby pobrania danych z obiektu za pomocą Qlik Sense Desktop, wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie: Nie można zapisać obiektu.

Możliwa przyczyna  

Długość tytułu obiektu jest zbyt długa i przekracza maksymalną dopuszczoną liczbę znaków wynoszącą 174.

Proponowane działanie  

Skróć tytuł obiektu. To pozwoli na pobranie danych.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!