Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Sum - diagramfunctie

Sum() berekent het totaal van de waarden die worden geleverd door de uitdrukking of het veld voor de geaggregeerde gegevens.

Syntaxis:  

Sum([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr])

Retourgegevenstypen: numeriek

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
expr De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
SetExpression De aggregatiefunctie aggregeert standaard over de set mogelijke records die wordt gedefinieerd door de selectie. Met de uitdrukking Set-analyse kunt u een alternatieve set records definiëren.
DISTINCT Als het woord DISTINCT voor de argumenten van de functie wordt geplaatst, worden duplicaten die het resultaat zijn van de evaluatie van de argumenten van de functie genegeerd.
InformatieHoewel de kwalificatie DISTINCT wordt ondersteund, moet u heel zorgvuldig zijn bij het gebruiken hiervan omdat de lezer ten onrechte het idee kan krijgen dat een totale waarde wordt weergegeven als sommige gegevens zijn weggelaten.
TOTAL

Als het woord TOTAL voor de functieargumenten staat, wordt de berekening gemaakt op basis van alle mogelijke waarden bij de huidige selecties, en niet alleen de selecties die betrekking hebben op de huidige dimensiewaarde. Dit betekent dat de dimensies van het diagram worden genegeerd.

Wanneer u TOTAL [<fld {.fld}>] gebruikt en de TOTAL-kwalificatie wordt gevolgd door een lijst van één of meer veldnamen als subset van de dimensievariabelen van het diagram, maakt u een subset van de totale mogelijke waarden.

Het aggregatiebereik definiëren

Voorbeelden en resultaten:  

Gegevens
Customer Product UnitSales UnitPrice
Astrida AA 4 16
Astrida AA 10 15
Astrida BB 9 9
Betacab BB 5 10
Betacab CC 2 20
Betacab DD - 25
Canutility AA 8 15
Canutility CC - 19
Voorbeelden en resultaten
Voorbeelden Resultaten

Sum(UnitSales)

38. Het totaal van de waarden in UnitSales.

Sum(UnitSales*UnitPrice)

505. Het totaal van UnitPrice vermenigvuldigd met UnitSales geaggregeerd.

Sum(TOTAL UnitSales*UnitPrice)

505 voor alle rijen in de tabel alsmede het totaal, omdat de kwalificatie TOTAL betekent dat de som nog steeds 505 is, ongeacht de diagramdimensies.

Voer de selectie Customer B uit.

Sum({1} TOTAL UnitSales*UnitPrice)

15, ongeacht de uitgevoerde selectie, omdat de Set Analysis-uitdrukking {1} de set records definieert die moeten worden geëvalueerd als ALL, ongeacht welke selectie wordt gemaakt.

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

ProductData:

LOAD * inline [

Customer|Product|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|4|16

Astrida|AA|10|15

Astrida|BB|9|9

Betacab|BB|5|10

Betacab|CC|2|20

Betacab|DD||25

Canutility|AA|8|15

Canutility|CC||19

] (delimiter is '|');

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!