Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Min - diagramfunctie

Min() retourneert de laagste waarde van de geaggregeerde gegevens. Door een rank n op te geven, wordt de n-de laagste waarde gezocht.

TipBekijk eventueel ook FirstSortedValue en rangemin, die een functionaliteit hebben die vergelijkbaar is met die van de functie Min.

Syntaxis:  

Min({[SetExpression] [TOTAL [<fld {,fld}>]]} expr [,rank])

Retourgegevenstypen: numeriek

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
expr De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
rank De standaardwaarde van rank is 1. Dit komt overeen met de laagste waarde. Als u bij rank 2 opgeeft, wordt de op één na laagste waarde geretourneerd. Als u bij rank 3 opgeeft, wordt de op twee na laagste waarde geretourneerd, enzovoort.
SetExpression De aggregatiefunctie aggregeert standaard over de set mogelijke records die wordt gedefinieerd door de selectie. Met de uitdrukking Set-analyse kunt u een alternatieve set records definiëren.
TOTAL

Als het woord TOTAL voor de functieargumenten staat, wordt de berekening gemaakt op basis van alle mogelijke waarden bij de huidige selecties, en niet alleen de selecties die betrekking hebben op de huidige dimensiewaarde. Dit betekent dat de dimensies van het diagram worden genegeerd.

Wanneer u TOTAL [<fld {.fld}>] gebruikt en de TOTAL-kwalificatie wordt gevolgd door een lijst van één of meer veldnamen als subset van de dimensievariabelen van het diagram, maakt u een subset van de totale mogelijke waarden.

Het aggregatiebereik definiëren

Voorbeelden en resultaten:  

Gegevens
Customer Product UnitSales UnitPrice
Astrida AA 4 16
Astrida AA 10 15
Astrida BB 9 9
Betacab BB 5 10
Betacab CC 2 20
Betacab DD - 25
Canutility AA 8 15
Canutility CC - 19
InformatieDe functie Min() moet een niet-NULL-waarde retourneren uit de reeks waarden die worden gegeven door de uitdrukking, mits die er is. In de voorbeelden retourneert de functie dus, omdat er NULL-waarden in de gegevens voorkomen, de eerste niet-NULL-waarde die wordt geëvalueerd op basis van de uitdrukking.
Voorbeelden en resultaten
Voorbeelden Resultaten

Min(UnitSales)

2, omdat dit de laagste niet-NULL-waarde in UnitSales is.

De waarde van een bestelling wordt berekend op basis van het aantal verkochte eenheden in (UnitSales) vermenigvuldigd met de prijs per eenheid.

Min(UnitSales*UnitPrice)

40, omdat dit de laagste niet-NULL-waarde is in het resultaat van de berekening van alle mogelijke waarden van (UnitSales)*(UnitPrice).

Min(UnitSales, 2)

4, omdat dit de op twee na laagste waarde is (na de NULL-waarden).

Min(TOTAL UnitSales)

2, omdat de kwalificatie TOTAL betekent dat de laagst mogelijke waarde wordt gevonden, waarbij de diagramdimensies buiten beschouwing worden gelaten. Voor een diagram met Customer als dimensie, zorgt de kwalificatie TOTAL ervoor dat de minimale waarde in de volledige gegevensverzameling wordt geretourneerd, in plaats van de minimale UnitSales voor elke klant.

Voer de selectie Customer B uit.

Min({1} TOTAL UnitSales)

2, onafhankelijk van de selectie van Customer B.

De Set Analysis-uitdrukking {1} definieert de set records die moeten worden geëvalueerd als ALL, ongeacht welke selectie wordt gemaakt.

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

ProductData:

LOAD * inline [

Customer|Product|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|4|16

Astrida|AA|10|15

Astrida|BB|9|9

Betacab|BB|5|10

Betacab|CC|2|20

Betacab|DD||25

Canutility|AA|8|15

Canutility|CC||19

] (delimiter is '|');

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!