Ga naar hoofdinhoud

Min - scriptfunctie

Min() retourneert de laagste numerieke waarde van de geaggregeerde gegevens in de uitdrukking, zoals gedefinieerd door een group by-clausule. Door een rank n op te geven, wordt de n-de laagste waarde gezocht.

Syntaxis:  

Min ( expr [, rank])

Retourgegevenstypen: numeriek

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
expr Expression De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
rank Expression

De standaardwaarde van rank is 1. Dit komt overeen met de laagste waarde. Als u bij rank 2 opgeeft, wordt de op één na laagste waarde geretourneerd. Als u bij rank 3 opgeeft, wordt de op twee na laagste waarde geretourneerd, enzovoort.

Voorbeelden en resultaten:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw app en voer het uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in onze app toe om het resultaat te bekijken.

Als u dezelfde weergave wilt als in de onderstaande resultatenkolom, schakelt u in het eigenschappenvenster onder Sorteren over van Automatisch naar Aangepast en schakelt u numeriek en alfabetisch sorteren uit.

Voorbeeld:  

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID

Astrida|AA|1|10|1

Astrida|AA|7|18|1

Astrida|BB|4|9|1

Astrida|CC|6|2|1

Betacab|AA|5|4|2

Betacab|BB|2|5|2

Betacab|DD

Canutility|DD|3|8

Canutility|CC

] (delimiter is '|');

Min:

LOAD Customer, Min(UnitSales) as MyMin Resident Temp Group By Customer;

 

Resultaattabel
Customer MyMin

Astrida

2

Betacab

4
Canutility 8

Voorbeeld:  

Stel dat de tabel Temp is geladen zoals in het vorige voorbeeld:

LOAD Customer, Min(UnitSales,2) as MyMinRank2 Resident Temp Group By Customer;

Resultaattabel
Customer MyMinRank2
Astrida 9

Betacab

5

Canutility -

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!