Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Het aggregatiebereik definiëren

Er zijn gewoonlijk twee factoren die samen bepalen welke records worden gebruikt voor het definiëren van de waarde van aggregatie in een uitdrukking. Bij het werken in visualisaties zijn deze factoren:

  • Dimensionale waarde (bij aggregatie in een diagramuitdrukking)
  • Selecties

Samen definiëren deze factoren het bereik van de aggregatie. U komt mogelijk situaties tegen waarbij u de selectie, de dimensie of beide buiten beschouwing wilt laten bij de berekening. In diagramfuncties kunt u dit bereiken door de kwalificatie TOTAL, set-analyse of een combinatie van beide te gebruiken.

Aggregatie: methode en beschrijving
Methode Beschrijving
Kwalificatie TOTAL

Bij gebruik van de kwalificatie TOTAL binnen uw aggregatiefunctie wordt de dimensionale waarde buiten beschouwing gelaten.

De aggregatie wordt uitgevoerd op alle mogelijke veldwaarden.

Na de kwalificatie TOTAL kan een lijst met een of meer veldnamen tussen punthaken worden opgegeven. Deze veldnamen moeten een subset zijn van de dimensievariabelen van het diagram. In dit geval wordt bij de berekening geen rekening gehouden met de dimensievariabelen van het diagram met uitzondering van de aangegeven dimensievariabelen. Er wordt één waarde geretourneerd voor elke combinatie van veldwaarden in de opgegeven dimensievelden. Ook velden die momenteel niet een dimensie zijn in een diagram, kunnen worden opgenomen in de lijst. Dit kan nuttig zijn bij groepsdimensies waarbij de dimensievelden niet vast zijn. Als alle variabelen in de groep worden aangegeven, werkt de functie als het drill-downniveau verandert.

Set-analyse Bij gebruik van set-analyse binnen uw aggregatie wordt de selectie buiten beschouwing gelaten. De aggregatie wordt uitgevoerd op alle waarden verdeeld over de dimensies.
Kwalificatie TOTAL en set-analyse

Bij gebruik van de kwalificatie TOTAL en set-analyse binnen uw aggregatie worden de selectie en de dimensies buiten beschouwing gelaten.

Kwalificatie ALL

Bij gebruik van de kwalificatie ALL binnen uw aggregatie worden de selectie en de dimensies buiten beschouwing gelaten. Het equivalent kan worden bereikt met de instructie {1} voor set-analyse en de kwalificatie TOTAL :

=sum(All Sales)

=sum({1} Total Sales)

Voorbeeld: Kwalificatie TOTAL

In het volgende voorbeeld wordt getoond hoe TOTAL kan worden gebruikt voor het berekenen van een relatief aandeel. Ervan uitgaande dat Q2 is geselecteerd, wordt met TOTAL de som van alle waarden berekend, waarbij de dimensies buiten beschouwing worden gelaten.

Voorbeeld: Kwalificatie total
Year Quarter Sum(Amount) Sum(TOTAL Amount) Sum(Amount)/Sum(TOTAL Amount)
    3000 3000 100%
2012 Q2 1700 3000 56,7%
2013 Q2 1300 3000 43,3%
TipAls u de getallen wilt weergeven als een percentage, in het eigenschappenvenster, selecteert u voor de meting die u wilt weergeven als een percentagewaarde, onder Getalnotatie, de optie Getal en kiest u onder Opmaak de optie Eenvoudig en een van de %-indelingen.

Voorbeeld: Set-analyse

In het volgende voorbeeld wordt getoond hoe set-analyse kan worden gebruikt om een vergelijking tussen gegevensverzamelingen te maken voordat er iets is geselecteerd. Ervan uitgaande dat Q2 is geselecteerd, wordt via set-analyse met de set-definitie {1} de som van alle waarden berekend, waarbij selecties buiten beschouwing worden gelaten maar de som wordt verdeeld over de dimensies.

Voorbeeld: Set-analyse
Year Quarter Sum(Amount) Sum({1} Amount) Sum(Amount)/Sum({1} Amount)
    3000 10800 27,8%
2012 Q1 0 1100 0%
2012 Q3 0 1400 0%
2012 Q4 0 1800 0%
2012 Q2 1700 1700 100%
2013 Q1 0 1000 0%
2013 Q3 0 1100 0%
2013 Q4 0 1400 0%
2013 Q2 1300 1300 100%

Voorbeeld: Kwalificatie TOTAL en set-analyse

In het volgende voorbeeld wordt getoond hoe set-analyse en de kwalificatie TOTAL kunnen worden gecombineerd om een vergelijking tussen gegevensverzamelingen te maken voordat er iets is geselecteerd en over alle dimensies heen. Ervan uitgaande dat Q2 is geselecteerd, wordt via set-analyse met de set-definitie {1} en de kwalificatie TOTAL de som van alle waarden berekend waarbij eventuele selecties en de dimensies buiten beschouwing worden gelaten.

Voorbeeld: Kwalificatie TOTAL en set-analyse
Year Quarter Sum(Amount) Sum({1} TOTAL Amount) Sum(Amount)/Sum({1} TOTAL Amount)
    3000 10800 27,8%
2012 Q2 1700 10800 15,7%
2013 Q2 1300 10800 12%

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

AggregationScope:
LOAD * inline [
Year Quarter Amount
2012 Q1 1100
2012 Q2 1700
2012 Q3 1400
2012 Q4 1800
2013 Q1 1000
2013 Q2 1300
2013 Q3 1100
2013 Q4 1400] (delimiter is ' ');

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!