Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

LINEST_R2 - diagramfunctie

LINEST_R2() retourneert de geaggregeerde r2-waarde (determinatiecoëfficient) van een lineaire regressie, gedefinieerd door de vergelijking y=mx+b voor een serie coördinaten die wordt vertegenwoordigd door getallenparen in de uitdrukkingen x_value en y_value, geïtereerd op de diagramdimensies.

Syntaxis:  

LINEST_R2([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] y_value, x_value[, y0_const[, x0_const]])

Retourgegevenstypen: numeriek

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
y_value De uitdrukking die of het veld dat het bereik van bekende y-waarden bevat die moeten worden gemeten.
x_value De uitdrukking die of het veld dat het bereik van bekende x-waarden bevat die moeten worden gemeten.
y0, x0 Met de optionele waarde y0 kan worden afgedwongen dat de regressielijn de y-as op een bepaald punt snijdt. Als zowel y0 als x0 wordt opgegeven, wordt afgedwongen dat de regressielijn door een vaste coördinaat gaat.
InformatieTenzij zowel y0 als x0 zijn opgegeven, zijn voor deze berekening minimaal twee geldige gegevensparen nodig. Als y0 en x0 zijn opgegeven, is een enkel gegevenspaar voldoende. 
SetExpression De aggregatiefunctie aggregeert standaard over de set mogelijke records die wordt gedefinieerd door de selectie. Met de uitdrukking Set-analyse kunt u een alternatieve set records definiëren.
DISTINCT Als het woord DISTINCT voor de argumenten van de functie wordt geplaatst, worden duplicaten die het resultaat zijn van de evaluatie van de argumenten van de functie genegeerd.
TOTAL

Als het woord TOTAL voor de functieargumenten staat, wordt de berekening gemaakt op basis van alle mogelijke waarden bij de huidige selecties, en niet alleen de selecties die betrekking hebben op de huidige dimensiewaarde. Dit betekent dat de dimensies van het diagram worden genegeerd.

Wanneer u TOTAL [<fld {.fld}>] gebruikt en de TOTAL-kwalificatie wordt gevolgd door een lijst van één of meer veldnamen als subset van de dimensievariabelen van het diagram, maakt u een subset van de totale mogelijke waarden.

Het aggregatiebereik definiëren

Beperkingen:  

De parameter van de aggregatiefunctie mag geen andere aggregatiefuncties bevatten, tenzij deze ingesloten aggregaties de kwalificatie TOTAL bevatten. Gebruik voor meer geavanceerde geneste aggregaties de geavanceerde functie Aggr, in combinatie met een opgegeven dimensie.

Als een of beide delen van een gegevenspaar tekstwaarden, NULL-waarden of ontbrekende waarden bevatten, wordt het hele gegevenspaar genegeerd.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!