Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Görselleştirmelerde ifadeleri kullanma

Qlik Sense içindeki görselleştirmeler grafiklerden oluşturulur; yani sonuçta, grafiğin türüne göre boyutlardan ve hesaplamalardan oluşturulurlar. Görselleştirmelerde bilgiyi aktarmaya yardımcı olması için başlıklar, alt başlıklar, dipnotlar ve diğer öğeler bulunabilir. Bir görselleştirmeyi oluşturan öğelerin tümü basit olabilir. Örneğin, verileri temsil eden alandan oluşan bir boyut veya metinden oluşan bir başlık.

Hesaplama içeren görselleştirmeler için hesaplamalar alanlara göre toplamalardır. Özellikle, hesaplamalar birden çok kaydı kapsayan hesaplamalardır. Örneğin, Sum(Cost), Cost alanının tüm değerlerinin Sum işlevi kullanılarak toplandığı anlamına gelir. Bir başka deyişle Sum(Cost) bir ifadedir.

İfade nedir?

İfade; fonksiyonların, alanların ve matematiksel işleçlerin (+ * / =) ve diğer hesaplamaların bir birleşimidir. İfadeler, görselleştirmede görülebilecek bir sonuç elde etmek amacıyla uygulamadaki verilerin işlenmesinde kullanılır. Kullanımları hesaplamalar ile sınırlı değildir. Başlıklar, alt başlıklar, dipnotlar ve hatta boyutlara yönelik ifadeler kullanarak daha dinamik ve güçlü görselleştirmeler oluşturabilirsiniz.

Bir başka deyişle, örneğin, bir görselleştirmenin başlığı statik metin olmak yerine, yapılan seçimlere göre sonucu değişen bir ifadeden oluşabilir.

İfadeleri nerede kullanabilirim?

İfadeler, görselleştirme düzenlenirken özellikler panelinde İfade sembolü göründüğünde bir görselleştirmede kullanılabilir. İfade simgesi bir ifade alanını gösterir. İfade seçeneğine tıklayarak, ifadeler oluşturmanıza ve düzenlemenize yardımcı olmak için tasarlanmış ifade düzenleyicisine girersiniz. İfadeler, ifade düzenleyicisi kullanılmadan doğrudan ifade alanına da girilebilir.

İfadeler doğrudan ana öğe olarak kaydedilemez ancak bir hesaplama veya boyut içinde ifade kullanılır ve sonra ad, açıklama ve etiket gibi açıklayıcı verileriyle birlikte ana öğe olarak kaydedilirse hesaplama ya da boyut içindeki bu ifade korunur.

İfadeler, hem kodlarda hem de grafik görselleştirmelerinde kullanılır. Bunlar, yalnızca temel hesaplamalar içeren basit ifadeler veya işlevler, alanlar ve işleçler içeren karmaşık ifadeler olabilir. İfadeler çok farklı durumlarda kullanılabilir. Hesaplamalar ve ifadeler arasında fark, ifadelerin adı veya açıklayıcı verileri olmamasıdır.

Bilgi notuBir kodda ifade, kod yürütme ifadeden geçerken değerlendirilir. Görselleştirmelerde (grafikler ve tablolar dahil), ifadeler ifadenin içerdiği alanlardan, değişkenlerden veya fonksiyonlardan herhangi birinin değeri veya mantıksal durumu değiştiğinde otomatik olarak değerlendirilir. Kod ifadeleri ile grafik ifadeleri arasında söz dizimi ve kullanılabilir fonksiyonlar bakımından birkaç fark bulunur.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!