Ana içeriğe geç

kullanılırken karşılaşılan sınırlamalarDirect Discovery

Bilgi notuSınırları kaldırmak için Direct Discovery üzerinde yeni geliştirmeler yapılmayacaktır.

Desteklenen veri türleri

Direct Discovery, tüm veri türlerini desteklemez. Belirli kaynak veri biçimlerinin Qlik Sense içinde tanımlanması gereken durumlar olabilir. Veri biçimlerini kod dosyasında "SET Direct...Format" söz dizimini kullanarak tanımlarsınız. Aşağıdaki örnekler, Direct Discovery için kaynak olarak kullanılan kaynak veritabanlarının tarih biçiminin nasıl tanımlanacağını gösterir:

Örnek:  

SET DirectDateFormat='YYYY-MM-DD';

Ayrıca Direct Discovery uygulamasının oluşturulan SQL deyimlerinde para birimi değerlerini nasıl biçimlendireceğini kontrol etmek için iki ayrı kod değişkeni vardır:

SET DirectMoneyFormat (default '#.0000')
SET DirectMoneyDecimalSep (default '.')

Bu iki değişken için söz dizimi MoneyFormat ve MoneyDecimalSep için olan söz dizimiyle aynıdır; ancak kullanımda iki önemli fark vardır:

 • Bu bir görüntüleme biçimi değildir; bu nedenle para birimi sembolleri veya binlik ayıracı içermemelidir.
 • Varsayılan değerler yerel ayarlar tarafından yürütülmez, ancak değerlere bağlıdır. (Yerel ayarlara özgü biçimler para birimi sembolünü içerir.)

Direct Discovery, SQL Server gibi bazı veritabanlarının gerektirdiği şekilde, genişletilmiş karakter düz dizeleri (N'<extended string>') için SQL standart formatını kullanarak genişletilmiş Unicode verilerin seçimini destekleyebilir. Bu söz dizimi DirectUnicodeStrings kod değişkenine sahip Direct Discovery için etkinleştirilebilir. Bu değişkenin "true" olarak ayarlanması, düz dizelerin önünde "N" kullanımını mümkün kılar.

Güvenlik

Direct Discovery kullanılırken, aşağıdaki güvenlikle ilgili en iyi uygulamaları etkileyebilecek davranışlar dikkate alınmalıdır:

 • Direct Discovery özelliğine sahip aynı uygulamayı kullanan tüm kullanıcılar aynı bağlantıyı kullanır. Kimlik doğrulama doğrudan geçişi ve kullanıcı bağına kimlik bilgileri desteklenmez.
 • Bölüm Erişimi sadece sunucu modunda desteklenir.
 • Bölüm erişimi yüksek nicelikli birleştirmelerle desteklenmez.
 • Özel SQL deyimlerini NATIVE anahtar sözcük ifadesine sahip olan veritabanında yürütmek mümkündür; bu nedenle kod dosyasında kurulan veritabanı bağlantısı veritabanına salt okunur erişime sahip hesabı kullanmalıdır.
 • Direct Discovery günlüğe kaydetme özelliğine sahip değildir; ancak ODBC izleme özelliği kullanılabilir.
 • Veritabanını istemciden isteklerle taşkına uğratmak mümkündür.
 • Sunucu günlük kayıt dosyalarından ayrıntılı hata mesajlarını edinmek mümkündür.

Desteklenmeyen Qlik Sense fonksiyonu

Direct Discovery uygulamasının karşılıklı etkileşimli ve SQL söz dizimine özgü doğası nedeniyle, bazı özellikler desteklenmez:

 • Gelişmiş hesaplamalar (set analizi, karmaşık ifadeler)
 • Hesaplamalı boyutlar
 • Direct Discovery alanlarını kullanan nesnelerin karşılaştırmalı analizi (alternatif durum)
 • Direct Discovery MEASURE ve DETAIL alanları akıllı aramada desteklenmez.
 • Direct Discovery  DETAIL alanlarının aranması
 • Direct Discovery tablosuna erişen bir uygulamadan ikili yük
 • Direct Discovery tablosunda yapay anahtarlar
 • Koddaki tablo adlandırma Direct Discovery tablosuna uygulanmaz.
 • Kod dosyasında DIRECT QUERY anahtar sözcüğünden sonraki joker karakter *

  Örnek: (DIRECT QUERY *)

 • LONG veri türü sütunlarına sahip Oracle veritabanı tabloları.
 • Bilimsel formüllerde [-9007199254740990, 9007199254740991] aralığı dışındaki büyük tamsayılar. Bunlar, yuvarlama hatalarına ve tanımlanmayan davranışlara yol açabilir.
 • Snowflake veritabanı şemaları
 • Veri yöneticisinde veri hazırlığı
 • Qlik Sense Enterprise SaaS
 • Microsoft Excel'e indir
 • Çevrimdışı mobil iOS uygulaması
 • Gelişmiş Analiz Tümleştirme
 • Uzantılar
 • Qlik GeoAnalytics
 • Ana boyutlara ve hesaplamalara renk atama
 • Qlik Sense Enterprise on Windows Haziran 2017 ve sonrasındaki görselleştirmeler desteklenmez
 • SQL harici kaynaklar ve SQL harici deyimler (SAP HANA'daki PLACEHOLDER işlevi gibi).
 • Aşağıdaki bağlayıcılar desteklenmez:
  • Qlik Salesforce Bağlayıcısı
  • Qlik REST Bağlayıcısı
  • Qlik Web bağlayıcıları
  • Qlik Bağlayıcısı, SAP NetWeaver ile kullanmak üzere
 • Direct Discovery sorgularıyla oluşturulan SQL'i optimize etme
 • Bellek içi tablolarla birlikte kullanılan yüksek nicelikli birleştirmeler, veri kaynağının SQL arabellek sınırını aşan büyük IN cümleleri oluşturabilir.
 • Qlik Görselleştirme ve Gösterge Paneli grup nesneleri
 • İçgörü Danışmanı
 • Uyarı
 • Dinamik Görünümler
 • Özel araç ipuçları

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!