Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

RangeMin - kod ve grafik fonksiyonu

RangeMin(), ifade veya alan dahilinde bulunan en düşük sayısal değerleri döndürür.

Söz Dizimi:  

RangeMin(first_expr[, Expression])

Dönüş verileri türü: sayısal

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
first_expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
Expression Hesaplanacak veri aralığını içeren isteğe bağlı ifadeler veya alanlar.

Sınırlamalar:  

Sayısal değer bulunmuyorsa NULL sonucu döndürülür.

Örnekler ve sonuçlar:  

İşlev örnekleri
Örnekler Sonuçlar

RangeMin (1,2,4)

1 döndürür
RangeMin (1,'xyz')

1 döndürür

RangeMin (null( ), 'abc')

NULL döndürür

Örnek:  

Örnek kodu uygulamanıza ekleyin ve çalıştırın. Sonucu görmek için, sonuçlar sütununda listelenen alanları uygulamanızda bir sayfaya ekleyin.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, RangeMin(Field1,Field2,Field3) as MyRangeMin INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

Sonuçta oluşan tablo, tablodaki kayıtların her biri için döndürülen MyRangeMin değerlerini gösterir.

Sonuç tablosu
RangeID MyRangeMin
1 5
2 2
3 2
4 9
5 5
6 2

İfadeyi içeren örnek:

RangeMin (Above(MyField,0,3)

Geçerli satırda ve geçerli satırın iki satır üzerinde hesaplanan üç MyField değeri aralığında minimum değeri döndürür. Üçüncü bağımsız değişkenin 3 olarak belirtilmesiyle, Above() fonksiyonu üstte yeterli satırın bulunduğu durumlarda üç değer döndürür ve bunlar da RangeMin() fonksiyonu için giriş değeri olarak alınır.

Örneklerde kullanılan veriler:

Örnek veriler
MyField RangeMin(Above(MyField,0,3))
10

10

2 2
8 2
18 2
5 5
9 5

Örneklerde kullanılan veriler:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;

Daha fazla bilgi

 

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!