Ana içeriğe geç

RangeMax - kod ve grafik fonksiyonu

RangeMax(), ifadede veya alanda bulunan en yüksek sayısal değerleri döndürür.

Söz Dizimi:  

RangeMax(first_expr[, Expression])

Dönüş verileri türü: sayısal

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
first_expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
Expression Hesaplanacak veri aralığını içeren isteğe bağlı ifadeler veya alanlar.

Sınırlamalar:  

Sayısal değer bulunmuyorsa NULL sonucu döndürülür.

Örnekler ve sonuçlar:  

İşlev örnekleri
Örnekler Sonuçlar

RangeMax (1,2,4)

4 döndürür
RangeMax (1,'xyz')

1 döndürür

RangeMax (null( ), 'abc')

NULL döndürür

Örnek:  

Örnek kodu uygulamanıza ekleyin ve çalıştırın. Sonucu görmek için, sonuçlar sütununda listelenen alanları uygulamanızda bir sayfaya ekleyin.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, RangeMax(Field1,Field2,Field3) as MyRangeMax INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

Sonuçta oluşan tablo, tablodaki kayıtların her biri için döndürülen MyRangeMax değerlerini gösterir.

Sonuç tablosu
RangeID MyRangeMax
1 10
2 7
3 8
4 18
5 9
6 9

İfadeyi içeren örnek:

RangeMax (Above(MyField,0,3))

Geçerli satırda ve geçerli satırın iki satır üzerinde hesaplanan üç MyField değeri aralığında maksimum değeri döndürür. Üçüncü bağımsız değişkenin 3 olarak belirtilmesiyle, Above() fonksiyonu üstte yeterli satırın bulunduğu durumlarda üç değer döndürür ve bunlar da RangeMax() fonksiyonu için giriş değeri olarak alınır.

Örneklerde kullanılan veriler:

İpucu notuÖrneğin beklendiği gibi çalışmasını sağlamak için MyField sıralamasını devre dışı bırakın.
Örnek veriler
MyField RangeMax (Above(Sum(MyField),1,3))
10 10
2 10
8 10
18 18
5 18
9 18

Örneklerde kullanılan veriler:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!