Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Tarih ve saat alanları

Uygulamanızda tarih veya zaman damgası bilgileri içeren alanlarla çalışıyorsanız bir tarihin haftanın yılı gibi ilgili özniteliklerini tanımlayabilir ve bunları görselleştirmenizde kullanabilirsiniz.

Veri yöneticisinde tarih alanları oluşturma

Tarih alanları, Veri yöneticisinde veri modelinizi oluşturmak için, veri profili oluşturma etkin durumdayken Veri ekle'yi kullandığınızda veya Veri yöneticisinde Verileri yükle'ye tıkladığınızda, tarih veya zaman damgası olarak tanınan tüm veri alanları için otomatik olarak oluşturulur.

Bilgi notu

Veri yöneticisinde oluşturulan tarih alanları, autoCalendar öğesine otomatik olarak eklenir.

Daha fazla bilgi için bkz. Veri Yöneticisi ile veri yükleme ve yönetme.

Tarih veya zaman damgası alanı otomatik olarak tanınmazsa giriş biçimini Veri yöneticisi tablo düzenleyicisinde ayarlayabilirsiniz. Görselleştirmelerde kullanılacak görüntüleme biçimini de ayarlayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bk. Alan türlerini değiştirme.

Hangi tarih ve saat alanları otomatik olarak tanınır?

Sistem yerel ayarlarınıza bağlı olarak, tarih ve saat alanları otomatik olarak tanınacaktır. Ayrıca, aşağıdaki biçimler tanınır:

 • M/D/YYYY h:mm
 • D/M/YYYY h:mm TT
 • M/D/YYYY
 • D/MM/YYYY
 • YYYYMMDD
 • YYYYMMDDhhmmss
 • YYYYMMDDhhmmss.fff
 • YYYYMMDDhhmmssK
 • YYYY-MM-DD
 • YYYY-MM-DDThh:mm:ss
 • YYYY-MM-DD-Thh:mm:ss.fff
 • YYYY-MM-DD-Thh:mm:ssK
Tarih ve saat biçimleri
Biçim belirtici Açıklama
YYYY Yıl
M, MM Ay
D, DD Gün
hh Saat
mm Dakika
ss Saniye
fff Milisaniye
TT AM veya PM
K Saat dilimi
T Tarih ve saat arasındaki bölücü. T, başka bir karakterle değiştirilemez.

Veri kod dosyasında tarih ve saat alanları oluşturma

Veri modelinizi oluşturmak için Veri yükleme düzenleyicisi kullanıyorsanız veri komut dosyasında hangi alanların türetileceğini tanımladığınız bir takvim şablonu oluşturmanız gerekir. Kod çalıştırıldığında ve veriler yeniden yüklendiğinde, türetilen tarih ve saat alanları oluşturulacaktır.

Daha fazla bilgi için bkz. Türetilmiş alanlar.

Uygulamanızda tarih ve saat alanlarını kullanma

Görselleştirmelerde tarih ve saat alanları

Varlıklar panelinin Alanlar sekmesindeki tüm tarih veya zaman damgası alanları Tarih ve saat ile işaretlenir ve oluşturulan tarih ve saat alanlarını kullanmak için bunları genişletebilirsiniz. Bunları, diğer veri alanlarında olduğu görselleştirmelerde kullanabilirsiniz.

Boyutlarda tarih ve saat alanları

Bir boyut oluştururken tarih ve saat alanlarını da kullanabilirsiniz. Tarih ve saat alanları, oluşturuldukları alanın altında listelenir.

İfadelerdeki tarih ve saat alanları

Örneğin, bir hesaplama oluştururken tüm ifadelerde tarih ve saat alanları oluşturabilirsiniz. Tarih ve saat alanları şunlara göre adlandırılır:

[alan adı].autoCalendar.[tarih ve saat alanı].

 • [alan adı], tarih ve saat alanlarını oluşturmak için kullanılan veri alanının adıdır.
 • [tarih ve saat alanı], kullanmak istediğiniz tarih ve saat alanıdır (örneğin, Year).

Örnek:  

Date.autoCalendar.Year

Takvim hesaplamalarında tarih ve saat alanları

Takvim hesaplamaları autoCalendar öğesinde oluşturulan tarih ve saat alanlarını kullanır. Bu tarih ve saat alanlarından her biri, verilerin söz konusu tarih ve saat dönemi içinde olup olmadığını veya tarihlerin geçerli tarihe göreli bir konumda olup olmadığını belirten bir küme analizi ifadesi tarafından hesaplanır. Bu tarih ve saat alanları görelidir ve geçerli tarihi temel alan sonuçlar döndürür. Bu alanları takvim hesaplamalarından bağımsız olarak kullanabilirsiniz.

Takvimdeki tarih ve saat alanları aşağıdaki gibi biçimlendirilir:

[alan adı].autoCalendar.[tarih ve saat alanı]={[değer]}

 • [alan adı], tarih ve saat alanlarını oluşturmak için kullanılan tarih alanının adıdır.
 • [tarih ve saat alanı], kullanılan tarih ve saat alanının (InYTD gibi) adıdır.
 • [değer], tarih ve saat alanının küme analizi ifadesinin değeridir ve hangi tarihlerin dahil edileceğini belirtir.

Örnek:  

Date.autoCalendar.YearsAgo={1}

Aşağıda örnek değerler içeren kullanılabilir tarih ve saat alanları verilmiştir:

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!