Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Her zaman bir seçili değer

Uygulamadaki alan için Her zaman bir seçili değer seçeneğini ayarlayın. Değer, bir alan için her zaman yalnızca bir değerin seçileceğini belirtir. Örneğin, bir alan için her zaman bir para birimi seçildiğini belirtmek için bu değeri kullanabilirsiniz.

Her zaman bir seçili değer seçeneğini kullanırken aşağıdakileri dikkate alın:

 • Bir veya daha fazla alanda Her zaman bir seçili değer seçeneğini kullanabilirsiniz.
 • Bir Sayfayı görüntülerken Her zaman bir seçili değer ayarını temizleyemezsiniz. Ancak çalışma alanınızda sayfayı düzenleyerek ayarı temizleyebilirsiniz.
 • Her zaman bir seçili değer seçeneği belirlenmiş şekilde bir uygulamayı yayınladığınızda değer, uygulamadaki tüm sayfalara uygulanır. Uygulama tüketicisi değeri temizleyemez.
 • Bir uygulamayı çoğalttığınızda Her zaman bir seçili değer seçeneği, uygulama ile çoğaltılır.
 • Veriler olmadan bir uygulamayı dışa aktardığınızda, Her zaman bir seçili değer uygulama ile birlikte dışa aktarılmaz.
 • Türetilmiş alanlar için Her zaman bir seçili değer desteklenmez.

Uygulama tüketicinize yönelik belirli seçimleri vurgulamak için değeri varsayılan seçim imi ile birlikte kullanabilirsiniz. Örnek için bkz. Her zaman bir seçilen değer ve varsayılan seçim imi örneği: Uygulama kullanıcılarını içgörülere yönlendirmek için seçimleri kontrol etme.

Varsayılan yer işaretleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Uygulama açılış sayfası oluşturmak için varsayılan yer işareti ayarlama.

Her zaman bir seçili değer seçeneğini ayarlama

 1. Uygulamada bir sayfa açın.
 2. Düzenle  Sayfayı düzenle'ye tıklayın.
 3. Alanlar'a tıklayın.
 4. Bir alana sağ tıklayın ve Alan ayarları'na tıklayın.
 5. Açılan pencerede Her zaman bir seçili değer onay kutusunu seçin ve kaydedin.
 6. Sayfa düzenleme modundan çıkın. Değer, üst araç çubuğunda sekme olarak görüntülenir. Yer işaretinden farklı olarak, seçimi temizleme seçeneği yoktur.

  Araç çubuğundaki Her zaman bir seçili değer

  En üst araç çubuğunda sekme olarak değer.

  Her zaman bir seçili değer varsayılan olarak alandaki birinci girişi alır. Yukarıda verilen örnekteki değer, Region için uygulanır. Asia varsayılan olarak seçilen bölgedir. Siz veya uygulama tüketiciniz bu durumda bu seçimi farklı bir bölgeye değiştirebilirsiniz.

 7. Her zaman bir seçili değer seçeneğinin düzgün şekilde çalıştığını test etmek için uygulamayı kapatıp yeniden açın. Değer, üst araç çubuğunda gösterilmelidir.

Bir alan için Her zaman bir seçili değer seçimini kaldırmak istiyorsanız, Düzenle modunda alana sağ tıklayın, Alan ayarları'na tıklayın ve Her zaman bir seçili değer onay kutusunun seçimini kaldırın.

Her zaman bir seçilen değer ve varsayılan seçim imi örneği: Uygulama kullanıcılarını içgörülere yönlendirmek için seçimleri kontrol etme

Bu örnekte, bir alan için Her zaman bir seçili değer seçeneğini ayarlarız. Daha sonra uygulama için varsayılan bir yer işareti belirtiriz. Varsayılan bir yer işareti belirterek ve Her zaman bir seçili değer seçeneğini etkinleştirerek uygulama tüketicilerinin yayınlanan uygulamamızda sayfaları açtığında neleri göreceğini denetleriz.

 1. Burada, Her zaman bir seçili değer ve varsayılan yer işareti uygulanmadan önce uygulamamızda bulunan bir sayfa yer almaktadır. Bu, uygulama tüketicilerinin uygulamayı açtığında açılış sayfası olarak görmesini istediğiniz sayfa olmalıdır.

  Sayfa analiz modundaki uygulama

  Filtre bölmeleri ve koşullu grafik ifadesi bulunan uygulama

  Uygulamadaki grafik, boyut olarak Country ve hesaplama olarak Sum([Total Revenue]) kullanılarak oluşturulur.

 2. Region alanı için her zaman yalnızca bir değer seçildiğinden emin olmak üzere sayfayı düzenler, Alanlar'a tıklar ve sonra Region öğesine sağ tıklarız.

 3. Alan ayarları'na tıklayın.

 4. Daha sonra Her zaman bir seçili değer onay kutusunu seçip kaydederiz.

  Her zaman bir seçili değer ayarını açma

  "Her zaman bir seçili değer" onay kutusunun işaretlendiği diyalog kutusu
 5. Sayfa için Düzenle modunu kapattığımızda, üst araç çubuğunda sekme olarak Her zaman bir seçili değer değeri görüntülenir. Değer varsayılan olarak alandaki birinci girişi alır. Bu durumda varsayılan değer Asia olur.

  Her zaman bir seçili değer alanı için seçilen varsayılan değeri içeren sayfa görünümündeki uygulama

  Analiz modundaki sayfada, "Her zaman bir seçili değer" ayarının "Bölge" için uygulandığını ve "Asya" kısmında en üst değerin varsayılan olarak seçildiğini gösteren uygulama
 6. Ancak uygulama açıldığında Sahra Altı Afrika için geliri göstermek istiyoruz. Bu amaçla Region alanından Sub-Saharan Africa seçeneğini belirler ve sonra Region("Sub-Saharan Africa") için yeni bir yer işareti oluşturmak amacıyla Yer İşaretleri'ne tıklarız. Daha sonra Region("Sub-Saharan Africa") yer işaretine sağ tıklayıp Varsayılan yer işareti olarak ayarla seçeneğine tıklarız.

Şimdi uygulamayı açtığımızda veya bir uygulama tüketicisi için uygulamayı yayınladığımızda uygulama bir değer seçili şekilde açılır ve varsayılan yer işareti gösterilir. Uygulama, uygulamaya genel bakış yerine yer işaretinin sayfasında açılır.

Sub-Saharan Africa tanımlı seçimi kullanarak varsayılan yer işaretiyle açılmış uygulama

Analiz modundaki sayfada, "Her zaman bir seçili değer" alanı ayarıyla yapılandırılmış alanın değiştirilmiş seçimini gösteren uygulama

Örnekte kullanılan veriler

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!