Przeskocz do zawartości głównej

Dodawanie danych z istniejącego źródła danych

Dane można dodać do aplikacji z połączeń zdefiniowanych wcześniej przez użytkownika lub administratora. Może to być baza danych, folder zawierający pliki danych lub łącznik do zewnętrznego źródła danych (na przykład systemu Salesforce.com).

Ostrzeżenie

W Menedżerze danych nie dodawaj tabeli, która została już dodana w edytorze ładowania danych jako tabela skryptowa z taką samą nazwą i takimi samymi kolumnami.

Połączenia można usuwać z opcji Dodaj dane, klikając prawym przyciskiem myszy połączenie, a następnie wybierając Usuń.

Ostrzeżenie

Jeśli usuniesz połączenie, przed załadowaniem danych musisz również usunąć z Menedżera danych wszelkie tabele, które korzystały z tego połączenia.

 1. Otwórz swoją aplikację.
 2. Otwórz Menedżera danych i kliknij ikonę Dodaj. Możesz również kliknąć pozycję Dodaj dane w menu ..
 3. W obszarze Powiązania między danymi wybierz istniejące połączenie.

  Niektóre połączenia prowadzą bezpośrednio do ich źródeł danych i pozwalają na wybieranie tabel i pól do załadowania. Na przykład połączenia z Salesforce.com lub bazą danych prowadzą bezpośrednio do źródła wyboru danych.

 4. Jeśli połączenie umożliwia dokonanie wyboru, wówczas należy wybrać konkretne źródło danych, z którego dodawane będą dane.

  Istotny jest tutaj typ źródła danych.

  • Źródła danych będące plikami: wybierz plik.
  • Bazy danych: Wybierz bazę danych do użycia.
  • Pliki sieci Web: Wprowadź adres URL pliku internetowego.
  • Inne źródła danych: Określone przez łącznik.
 5. Wybierz tabele i pola do załadowania.

  Więcej informacji zawiera temat Wybieranie pól danych.

 6. Jeśli chcesz wybrać podzbiór danych zawartych w wybranych polach, opcjonalnie możesz zastosować filtr danych.

  Jeśli Twoje źródło danych jest plikiem, wybierz opcję Filtry. Obok tabeli, do której chcesz dodać filtr, kliknij opcję Dodaj filtr, następnie wybierz filtr, wybierz warunek i wprowadź wartość, według której będzie przebiegać filtrowanie. Więcej informacji zawiera temat Filtrowanie danych z plików.

  Informacja

  Qlik Sense nie obsługuje filtrów dotyczących pól danych z plików QVD .

  Należy pamiętać, że:

  • Względem tego samego pola można zastosować wiele filtrów.
  • Filtry można usunąć w widoku Asocjacje w Menedżerze danych lub w obszarze Wybierz dane ze źródła. Aby zmiany zaczęły obowiązywać, należy przeładować dane, klikając przycisk Ładuj dane.

  Gdy w odniesieniu do baz danych i łączników wybierzesz opcję Filtruj dane, pojawi się pole tekstowe, do którego należy wprowadzić kryteria filtrowania. Informacje o kryteriach zawiera temat Filtrowanie danych z plików.

  Należy pamiętać, że:

  • Filtry są stosowane względem nazw pól z bazy danych. Jeśli zmienisz nazwę pola w Menedżerze danych, musisz zastosować filtr względem oryginalnej nazwy pola z bazy danych. Jeśli na przykład pole w bazie danych ma nazwę EMP i zmienisz jego nazwę na EMPLOYEE w Menedżerze danych, wówczas konieczne będzie zastosowanie filtru EMP = „wartość_filtra”.
  • Filtry danych można czyścić w widoku Asocjacje w Menedżerze danych. Aby zmiany zaczęły obowiązywać, należy przeładować dane, klikając przycisk Ładuj dane. Przed skasowaniem filtrów należy rozdzielić tabele skonkatenowane.
  • Filtrowanie danych aktualnie nie jest dostępne dla wszystkich łączników ani dla plików dołączonych.
 7. Kliknij polecenie Dodaj dane, aby otworzyć dane w widoku Asocjacje w menedżerze danych. Umożliwi to dodawanie źródeł danych, przekształcanie danych i tworzenie asocjacji tabel w Menedżerze danych.

  Kliknięcie polecenia Dodaj dane powoduje domyślnie włączenie profilowania danych. Funkcja profilowania danych:

  • Rekomenduje asocjacje danych.
  • Automatycznie kwalifikuje pola wspólne między tabelami. To powoduje dodanie unikalnego prefiksu opartego na nazwie tabeli.
  • Mapuje pola daty i godziny do autoCalendar.

  Asocjacje między tabelami na podstawie nazw pól wspólnych nie są tworzone automatycznie. Asocjacje między tabelami można utworzyć w widoku Asocjacje.

  WskazówkaJeśli chcesz załadować dane bezpośrednio do swojej aplikacji, kliknij ikonę More, a następnie wyłącz profilowanie danych. Spowoduje to ładowanie nowo wybranych danych z zewnętrznego źródła podczas dodawania danych. Asocjacje między tabelami będą tworzone automatycznie na podstawie nazw pól wspólnych. Pola daty i czasu nie zostaną utworzone.

  Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie asocjacjami danych.

 8. Po zakończeniu przygotowywania danych kliknij polecenie Ładuj dane. W razie wykrycia poważnych problemów należy je rozwiązać w Menedżerze danych przed załadowaniem danych do aplikacji.

  Więcej informacji zawiera temat Rozwiązywanie problemów — ładowanie danych.

Aby przeładować wszystkie wybrane dane ze źródła zewnętrznego, użyj przycisku przeładuj w stopce Menedżera danych. Dzięki temu dla dokonanych wyborów uzyskasz wszystkie bieżące dane ze źródła. Przeładowanie wszystkich danych może trwać dłużej niż ładowanie tylko nowych danych. Jeśli dane poprzednio załadowane nie uległy zmianie w źródle, wówczas przeładowanie wszystkich danych nie jest konieczne.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!