Przeskocz do zawartości głównej

Filtrowanie danych z powiązań między danymi

InformacjaFiltrowanie danych nie jest dostępne dla wszystkich łączników.

Aby wprowadzić wyrażenie filtru danych, należy wybrać opcję Filtruj dane w kroku Wybierz dane do załadowania. Wybranie opcji Filtruj dane powoduje otwarcie pola tekstowego, w którym można wprowadzić wyrażenie filtru. Na przykład:

Sales >= 40000

Opcja Filtruj dane umożliwia wybranie spośród pojedynczych pól, takich jak Sales. Działa tak, jak klauzula SQL WHERE. Z większości operatorów i słów kluczowych używanych w klauzulach WHERE można korzystać z opcją Filtruj dane. Do poprawnych operatorów należą:

  • =
  • >
  • >=
  • <
  • <=
  • IN
  • BETWEEN
  • LIKE
  • IS NULL
  • IS NOT NULL

Qlik Sense buduje klauzulę WHERE w skrypcie ładowania danych z wyrażenia wprowadzonego w opcji Filtruj dane.

Operator AND może być używany w celu łączenia operatorów, na przykład gdy wymagane jest filtrowanie w więcej niż jednym polu. Na przykład:

Sales <= 30000 AND RegionID = 45

operatora OR można użyć, aby odfiltrować dane, które spełniają inny warunek. Na przykład:

Name = 'Smith' OR Name = 'Jones'

takie same wyniki można uzyskać, używając operatora IN. Operator IN umożliwia zastąpienie wielu warunków OR. Na przykład:

Name IN ('Smith', 'Jones')

Więcej informacji na temat dodawania danych można znaleźć w sekcji:

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!