Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

K-ortalamaları ile optimizasyon: Gerçek dünyadan bir örnek

Aşağıdaki örnek, K-Ortalamaları kümeleme ve Sentroid işlevlerinin bir veri kümesine uygulandığı, gerçek dünyadan bir örnektir. K-Ortalamaları fonksiyonu, veri noktalarını benzerlikleri olan kümeler halinde ayırır. K-Ortalamaları algoritması yapılandırılabilir sayıda yineleme üzerine uygulandığından, kümeler daha kompakt ve farklı hale gelir.

K-Ortalamaları, çok çeşitli kullanım durumlarında birçok alanda kullanılır; kümeleme kullanım senaryolarıyla ilgili bazı örnekler arasında müşteri segmentasyonu, dolandırıcılık tespiti, hesap yıpranmasını tahmin etme, müşteri teşviklerini hedefleme, siber suçluları tanımlama ve teslimat rotası optimizasyonu yer alır. K-Ortalamaları kümeleme algoritması, işletmelerin kalıpları belirlemeye ve hizmet tekliflerini optimize etmeye çalıştığı durumlarda giderek daha fazla kullanılmaktadır.

Qlik Sense K-Ortalamaları ve Sentroid işlevleri

Qlik Sense, veri noktalarını benzerliğe dayalı olarak kümeler halinde gruplayan iki K-Ortalamaları fonksiyonu sağlar. Bkz. KMeans2D - grafik fonksiyonu ve KMeansND - grafik fonksiyonu. KMeans2D işlevi iki boyut kabul eder ve sonuçları bir dağılım grafiği aracılığıyla görselleştirirken çok işe yarar. KMeansND işlevi ikiden fazla boyut kabul eder. Standart grafiklerde bir 2B sonucu kavramsallaştırmak kolay olduğu için, aşağıdaki gösterim iki boyut kullanarak bir dağılım grafiği üzerinde K-Ortalamaları'nı uygulayacaktır. K-Ortalamaları kümelemesi, ifadeye göre renklendirme yoluyla veya bu örnekte açıklandığı gibi boyuta göre görselleştirilebilir.

Qlik Sense sentroid işlevi, kümedeki tüm veri noktalarının aritmetik ortalama konumunu belirler ve bu küme için bir merkezi nokta veya sentroid tanımlar. Her bir grafik satırı (veya kaydı) için, sentroid işlevi bu veri noktasının atandığı kümenin koordinatını görüntüler. Bkz. KMeansCentroid2D - grafik fonksiyonu ve KMeansCentroidND - grafik fonksiyonu.

Kullanım senaryosu ve örneğe genel bakış

Aşağıdaki örnek, simüle edilmiş bir gerçek dünya senaryosuyla ilgilidir. ABD'nin New York eyaletindeki bir tekstil firması, teslimat maliyetlerini en aza indirerek giderlerini azaltmak istiyor. Bunu yapmanın bir yolu, depoların yerini distribütörlerine daha yakın olacak şekilde değiştirmektir. Şirketin, New York eyaleti genelinde 118 distribütörü vardır. Aşağıdaki gösterim, bir operasyon müdürünün K-Ortalamaları fonksiyonunu kullanarak distribütörleri benzer şekilde kümelenmiş beş coğrafyaya nasıl bölebileceğine ve ardından sentroid işlevini kullanarak bu kümelerin merkezindeki beş ideal depo konumunu nasıl belirleyebileceğine ilişkin bir simülasyondur. Amaç, beş merkezi depo yerini belirlemek için kullanılabilecek eşleme koordinatlarını keşfetmektir.

Veri kümesi

Veri kümesi, gerçek enlem ve boylam koordinatlarıyla New York eyaletinde rastgele oluşturulmuş adlara ve adreslere dayanmaktadır. Veri kümesi şu on sütunu içerir: id, first_name, last_name, telephone, address, city, state, zip, latitude, longitude. Veri kümesi, yerel olarak indirebileceğiniz ve ardından Qlik Sense uygulamasına veya satır içi olarak veri yükleme düzenleyicisine yükleyebileceğiniz bir dosya olarak aşağıda mevcuttur. Oluşturulan uygulama Distribütörler K-Ortalamaları ve Sentroid olarak, uygulamadaki ilk sayfa ise Dağıtım küme analizi olarak adlandırılır.

Örnek veri dosyasını indirmek için aşağıdaki bağlantıyı seçin: DistributorData.csv

Distributor veri kümesi: Qlik Sense içinde veri yükleme düzenleyicisi için satır içi yükleme

Başlık: DistributorData

Toplam kayıt sayısı: 118

KMeans2D işlevini uygulama

Bu örnekte, bir dağılım grafiğinin yapılandırması DistributorData veri kümesi kullanılarak gösterilir, KMeans2D işlevi uygulanır ve grafik boyuta göre renklendirilir.

Qlik Sense K-Ortalamaları fonksiyonunun, derinlik farkı (DeD) adlı bir yöntem kullanılarak otomatik kümelemeyi desteklediğine dikkat edin. Bir kullanıcı, küme sayısı için 0 değerini ayarladığında, o veri kümesi için ideal küme sayısı belirlenir. Ancak bu örnekte, num_clusters bağımsız değişkeni için bir değişken oluşturulmuştur (söz dizimi için bkz. KMeans2D - grafik fonksiyonu). Bu nedenle istenen küme sayısı (k=5) bir değişken tarafından belirlenir.

 1. Bir dağılım grafiği sayfaya sürüklenir ve Distribütörler (boyuta göre) olarak adlandırılır.
 2. Küme sayısını belirtmek için bir değişken oluşturulur. Değişkenin adı vDistClusters'dır. Tanım değişkeni için 5 girilir.
 3. Grafiğin veri yapılandırması:
  1. Boyutlar altında, Kabarcık için kimlik alanı seçilir. Etiket için Küme kimliği girilir.
  2. Hesaplamalar altında, X ekseni'nin ifadesi Avg([latitude])'dir.
  3. Hesaplamalar altında, Y ekseninin ifadesi Avg([longitude])'dur.
 4. Görünüş yapılandırması:
  1. Renkler ve gösterge altında, Renkler için Özel seçilir.
  2. Grafiği renklendirmek için Boyuta göre seçilir.
  3. Şu ifade girilir: =pick(aggr(KMeans2D(vDistClusters,only(latitude),only(longitude)),id)+1, 'Küme 1', 'Küme 2', 'Küme 3', 'Küme 4', 'Küme 5')
  4. Kalıcı renkler onay kutusu seçilir.
Boyuta göre K-Ortalamaları renklendirme uygulanmadan önce dağılım grafiği
Boyuta göre KMeans rengi uygulamadan önce dağılım grafiği
Boyuta göre K-Ortalamaları renklendirme uygulandıktan sonra dağılım grafiği
Boyuta göre KMeans rengi uyguladıktan sonra dağılım grafiği

Tablo ekleme: Distribütörler

İlgili verilere hızlı erişim için bir tablonun hazır bulundurulması yararlı olabilir. Dağılım grafiği referans için ilgili distribütör adlarına sahip bir tablo eklenmesine rağmen kimlikleri gösterir.

 1. Distribütörler adlı bir tablo, şu Sütunlar (Boyutlar) eklenmiş olarak sayfaya sürüklenir: id, first_name ve last_name.

Tablo: Distribütör adları

Bir referans tablo eklenebilir

Çubuk grafik ekleme: küme başına gözlem sayısı

Depo dağıtım senaryosu için, her bir depo tarafından kaç distribütöre hizmet verileceğini bilmek yararlı olur. Bu nedenle, her kümeye kaç distribütörün atandığını hesaplayan bir çubuk grafik oluşturulur.

 1. Sayfaya bir çubuk grafik sürüklenir. Grafiğin adı: küme başına gözlem sayısı.
 2. Çubuk grafik için veri yapılandırması:
  1. Kümeler etiketli bir Boyut eklenir (etiket, ifade uygulandıktan sonra eklenebilir). Şu ifade girilir: =pick(aggr(KMeans2D(vDistClusters,only(latitude),only(longitude)),id)+1, 'Küme 1', 'Küme 2', 'Küme 3', 'Küme 4', 'Küme 5')
  2. Gözlem sayısı etiketli bir Hesaplama eklenir. Şu ifade girilir: =count(aggr(KMeans2D(vDistClusters,only(latitude),only(longitude)),id))
 3. Görünüş yapılandırması:
  1. Renkler ve gösterge altında, Renkler için Özel seçilir.
  2. Grafiği renklendirmek için Boyuta göre seçilir.

  3. Şu ifade girilir:  =pick(aggr(KMeans2D(vDistClusters,only(latitude),only(longitude)),id)+1, 'Küme 1', 'Küme 2', 'Küme 3', 'Küme 4', 'Küme 5')
  4. Kalıcı renkler onay kutusu seçilir.
  5. Göstergeyi göster kapalıdır.
  6. Sunum altındaki Değer etiketleri, Otomatik seçeneğine ayarlanır.
  7. X ekseni altında: Kümeler, Yalnızca etiketler seçilir.
Çubuk grafik: Küme başına gözlem sayısı
Çubuk grafiği, her kümeye atanmış dağıtımcı sayısını gösterir

Centroid2D fonksiyonunu uygulama

Centroid2D fonksiyonu için, olası depo konumlarının koordinatlarını belirleyecek olan ikinci bir tablo eklenir. Bu tablo, tanımlanan beş distribütör grubu için merkezi konumu (merkez değerleri) gösterir.

 1. Sayfaya bir Tablo sürüklenir, Küme merkezleri olarak adlandırılır ve aşağıdaki sütunlar eklenir:
  1. Kümeler etiketli bir Boyut eklenir. Şu ifade girilir:=pick(aggr(KMeans2D(vDistClusters,only(latitude),only(longitude)),id)+1,'Depo 1','Depo 2','Depo 3','Depo 4','Depo 5')
  2. enlem (D1) etiketli bir Hesaplama eklenir. Şu ifade girilir:=only(aggr(KMeansCentroid2D(vDistClusters,0,only(latitude),only(longitude)),id))
   coordinate_no parametresinin birinci boyuta(0) karşılık geldiğine dikkat edin. Bu durumda enlem boyutu, x eksenine çizilir. CentroidND fonksiyonuyla çalışıyor olsaydık ve en fazla altı boyut olsaydı bu parametre girişleri altı değerden (0, 1, 2, 3, 4 veya 5) herhangi biri olabilirdi.
  3. Enlem (D2) etiketli Hesaplama eklenir. Şu ifade girilir:=only(aggr(KMeansCentroid2D(vDistClusters,1,only(latitude),only(longitude)),id))
   Bu ifadedeki coordinate_no parametresi ikinci boyuta(1) karşılık gelir. Boylam boyutu y eksenine çizilir.

Tablo: Küme sentroid hesaplamaları

Sentroid fonksiyonu tablosu

Sentroid haritalama

Sıradaki adım sentroidleri haritalamaktır. Görselleştirmeyi ayrı sayfalara yerleştirmeyi tercih edip etmemek uygulama geliştiricisine bağlıdır.

 1. Sentroid haritalama adlı bir harita sayfaya sürüklenir.
 2. Katmanlar bölümünde. Katman ekle seçilir, ardından Nokta katmanı seçilir.
  1. Alan kimliği seçilir ve Distribütör kimlikleri Etiketi eklenir.

  2. Konum bölümünde Enlem ve Boylam alanları için onay kutusu seçilir.

  3. Enlem için enlem alanı seçilir.

  4. Boylam için boylam alanı seçilir.

  5. Boyut ve Şekil bölümünde, Şekil için Kabarcık seçilir ve Boyut kaydırıcıda istenen tercihe indirgenir.

  6. Renkler bölümünde Tek renk seçilir, Renk için mavi, Anahat rengi için gri seçilir (bu seçimler de tercih meselesidir).

 3. Katmanlar bölümünde, Katman ekle ve ardından Nokta katmanı seçilerek ikinci bir Nokta katmanı eklenir.
  1. Şu ifade girilir: =aggr(KMeans2D(vDistClusters,only(latitude),only(longitude)),id)

  2. Etiket olarak Kümeler eklenir.

  3. Konum bölümünde Enlem ve Boylam alanları için onay kutusu seçilir.

  4. Bu örnekte x eksenine çizilen Enlem için şu ifade eklenir: =aggr(KMeansCentroid2D(vDistClusters,0,only(latitude),only(longitude)),id)

  5. Bu örnekte y eksenine çizilen Boylam için şu ifade eklenir: =aggr(KMeansCentroid2D(vDistClusters,1,only(latitude),only(longitude)),id)

  6. Boyut ve Şekil bölümünde, Şekil için Üçgen seçilir, Boyut ise kaydırıcıda istenen tercihe ayarlanarak küçültülür.

  7. Renkler ve gösterge altında, Renkler için Özel seçilir.

  8. Grafiği renklendirmek için Boyuta göre seçilir. Şu ifade girilir: =pick(aggr(KMeans2D(vDistClusters,only(latitude),only(longitude)),id)+1, 'Küme 1', 'Küme 2', 'Küme 3', 'Küme 4', 'Küme 5')

  9. Boyut, Kümeler olarak etiketlenir.

 4. Harita ayarlarında, Projeksiyon için Uyarlamalı seçilir. Hesaplama birimi için Metrik seçilir.
Harita: Küme tarafından haritalanmış sentroidler
Sentroidler harita grafiğinde görüntüleniyor

Sonuç

Bu gerçek dünya senaryosu için K-Ortalamaları fonksiyonunu kullanarak, distribütörler benzerliğe (bu örnekte, birbirine yakınlık) dayalı olarak benzer gruplara veya kümelere ayrılmıştır. Beş harita koordinatını belirlemek için bu kümelere Sentroid fonksiyonu uygulandı. Bu koordinatlar, depoların inşa edileceği veya yerleştirileceği bir ilk merkezi konum sağlar. Sentroid fonksiyonu harita grafiğine uygulanır, böylece uygulama kullanıcıları, çevredeki küme veri noktalarına göre merkez noktalarının nerede bulunduğunu görselleştirebilir. Elde edilen koordinatlar New York eyaletindeki distribütörlere teslimat maliyetlerini en aza indirebilecek olası depo konumlarını temsil eder.

Uygulama: K-Ortalamaları ve sentroid analizi örneği
Kmeans sentroid uygulaması örneği Dağıtımcılar

 

 

Distributor veri kümesi: Qlik Sense içinde veri yükleme düzenleyicisi için satır içi yükleme

DistributorData:
Load * Inline [
id,first_name,last_name,telephone,address,city,state,zip,latitude,longitude
1,Kaiya,Snow,(716) 201-1212,6231 Tonawanda Creek Rd #APT 308,Lockport,NY,14094,43.08926,-78.69313
2,Dean,Roy,(716) 201-1588,6884 E High St,Lockport,NY,14094,43.16245,-78.65036
3,Eden,Paul,(716) 202-4596,4647 Southwestern Blvd #APT 350,Hamburg,NY,14075,42.76003,-78.83194
4,Bryanna,Higgins,(716) 203-7041,418 Park Ave,Dunkirk,NY,14048,42.48279,-79.33088
5,Elisabeth,Lee,(716) 203-7043,36 E Courtney St,Dunkirk,NY,14048,42.48299,-79.31928
6,Skylar,Robinson,(716) 203-7166,26 Greco Ln,Dunkirk,NY,14048,42.4612095,-79.3317925
7,Cody,Bailey,(716) 203-7201,114 Lincoln Ave,Dunkirk,NY,14048,42.4801269,-79.322232
8,Dario,Sims,(408) 927-1606,N Castle Dr,Armonk,NY,10504,41.11979,-73.714864
9,Deacon,Hood,(410) 244-6221,4856 44th St,Woodside,NY,11377,40.748372,-73.905445
10,Zackery,Levy,(410) 363-8874,61 Executive Blvd,Farmingdale,NY,11735,40.7197457,-73.430239
11,Rey,Hawkins,(412) 344-8687,4585 Shimerville Rd,Clarence,NY,14031,42.972075,-78.6592452
12,Phillip,Howard,(413) 269-4049,464 Main St #101,Port Washington,NY,11050,40.8273756,-73.7009971
13,Shirley,Tyler,(434) 985-8943,114 Glann Rd,Apalachin,NY,13732,42.0482515,-76.1229725
14,Aniyah,Jarvis,(440) 244-1808,87 N Middletown Rd,Pearl River,NY,10965,41.0629,-74.0159
15,Alayna,Woodard,(478) 335-3704,70 W Red Oak Ln,West Harrison,NY,10604,41.0162722,-73.7234926
16,Jermaine,Lambert,(508) 561-9836,24 Kellogg Rd,New Hartford,NY,13413,43.0555739,-75.2793197
17,Harper,Gibbs,(239) 466-0238,Po Box 33,Cottekill,NY,12419,41.853392,-74.106082
18,Osvaldo,Graham,(252) 246-0816,6878 Sand Hill Rd,East Syracuse,NY,13057,43.073215,-76.081448
19,Roberto,Wade,(270) 469-1211,3936 Holley Rd,Moravia,NY,13118,42.713044,-76.481227
20,Kate,Mcguire,(270) 788-3080,6451 State 64 Rte #3,Naples,NY,14512,42.707366,-77.380489
21,Dale,Andersen,(281) 480-5690,205 W Service Rd,Champlain,NY,12919,44.9645392,-73.4470831
22,Lorelai,Burch,(302) 644-2133,1 Brewster St,Glen Cove,NY,11542,40.865177,-73.633019
23,Amiyah,Flowers,(303) 223-0055,46600 Us Interstate 81 Rte,Alexandria Bay,NY,13607,44.309626,-75.988365
24,Mckinley,Clements,(303) 918-3230,200 Summit Lake Dr,Valhalla,NY,10595,41.101145,-73.778298
25,Marc,Gibson,(607) 203-1233,25 Robinson St,Binghamton,NY,13901,42.107416,-75.901614
26,Kali,Norman,(607) 203-1400,1 Ely Park Blvd #APT 15,Binghamton,NY,13905,42.125866,-75.925026
27,Laci,Cain,(607) 203-1437,16 Zimmer Road,Kirkwood,NY,13795,42.066516,-75.792627
28,Mohammad,Perez,(607) 203-1652,71 Endicott Ave #APT 12,Johnson City,NY,13790,42.111894,-75.952187
29,Izabelle,Pham,(607) 204-0392,434 State 369 Rte,Port Crane,NY,13833,42.185838,-75.823074
30,Kiley,Mays,(607) 204-0870,244 Ballyhack Rd #14,Port Crane,NY,13833,42.175612,-75.814917
31,Peter,Trevino,(607) 205-1374,125 Melbourne St.,Vestal,NY,13850,42.080254,-76.051124
32,Ani,Francis,(607) 208-4067,48 Caswell St,Afton,NY,13730,42.232065,-75.525674
33,Jared,Sheppard,(716) 386-3002,4709 430th Rte,Bemus Point,NY,14712,42.162175,-79.39176
34,Dulce,Atkinson,(914) 576-2266,501 Pelham Rd,New Rochelle,NY,10805,40.895449,-73.782602
35,Jayla,Beasley,(716) 526-1054,5010 474th Rte,Ashville,NY,14710,42.096859,-79.375561
36,Dane,Donovan,(718) 545-3732,5014 31st Ave,Woodside,NY,11377,40.756967,-73.909506
37,Brendon,Clay,(585) 322-7780,133 Cummings Ave,Gainesville,NY,14066,42.664309,-78.085651
38,Asia,Nunez,(718) 426-1472,2407 Gilmore ,East Elmhurst,NY,11369,40.766662,-73.869185
39,Dawson,Odonnell,(718) 342-2179,5019 H Ave,Brooklyn,NY,11234,40.633245,-73.927591
40,Kyle,Collins,(315) 733-7078,502 Rockhaven Rd,Utica,NY,13502,43.129184,-75.226726
41,Eliza,Hardin,(315) 331-8072,502 Sladen Place,West Point,NY,10996,41.3993,-73.973003
42,Kasen,Klein,(518) 298-4581,2407 Lake Shore Rd,Chazy,NY,12921,44.925561,-73.387373
43,Reuben,Bradford,(518) 298-4581,33 Lake Flats Dr,Champlain,NY,12919,44.928092,-73.387884
44,Henry,Grimes,(518) 523-3990,2407 Main St,Lake Placid,NY,12946,44.291487,-73.98474
45,Kyan,Livingston,(518) 585-7364,241 Alexandria Ave,Ticonderoga,NY,12883,43.836553,-73.43155
46,Kaitlyn,Short,(516) 678-3189,241 Chance Dr,Oceanside,NY,11572,40.638534,-73.63079
47,Damaris,Jacobs,(914) 664-5331,241 Claremont Ave,Mount Vernon,NY,10552,40.919852,-73.827848
48,Alivia,Schroeder,(315) 469-4473,241 Lafayette Rd,Syracuse,NY,13205,42.996446,-76.12957
49,Bridget,Strong,(315) 298-4355,241 Maltby Rd,Pulaski,NY,13142,43.584966,-76.136317
50,Francis,Lee,(585) 201-7021,166 Ross St,Batavia,NY,14020,43.0031502,-78.17487
51,Makaila,Phelps,(585) 201-7422,58 S Main St,Batavia,NY,14020,42.99941,-78.1939285
52,Jazlynn,Stephens,(585) 203-1087,1 Sinclair Dr,Pittsford,NY,14534,43.084157,-77.545452
53,Ryann,Randolph,(585) 203-1519,331 Eaglehead Rd,East Rochester,NY,14445,43.10785,-77.475552
54,Rosa,Baker,(585) 204-4011,42 Ossian St,Dansville,NY,14437,42.560761,-77.70088
55,Marcel,Barry,(585) 204-4013,42 Jefferson St,Dansville,NY,14437,42.557735,-77.702983
56,Dennis,Schmitt,(585) 204-4061,750 Dansville Mount Morris Rd,Dansville,NY,14437,42.584458,-77.741648
57,Cassandra,Kim,(585) 204-4138,3 Perine Ave APT1,Dansville,NY,14437,42.562865,-77.69661
58,Kolton,Jacobson,(585) 206-5047,4925 Upper Holly Rd,Holley,NY,14470,43.175957,-78.074465
59,Nathanael,Donovan,(718) 393-3501,9604 57th Ave,Corona,NY,11373,40.736077,-73.864858
60,Robert,Frazier,(718) 271-3067,300 56th Ave,Corona,NY,11373,40.735304,-73.873997
61,Jessie,Mora,(315) 405-8991,9607 Forsyth Loop,Watertown,NY,13603,44.036466,-75.833437
62,Martha,Rollins,(347) 242-2642,22 Main St,Corona,NY,11373,40.757727,-73.829331
63,Emely,Townsend,(718) 699-0751,60 Sanford Ave,Corona,NY,11373,40.755466,-73.831029
64,Kylie,Cooley,(347) 561-7149,9608 95th Ave,Ozone Park,NY,11416,40.687564,-73.845715
65,Wendy,Cameron,(585) 571-4185,9608 Union St,Scottsville,NY,14546,43.013327,-77.7907839
66,Kayley,Peterson,(718) 654-5027,961 E 230th St,Bronx,NY,10466,40.889275,-73.850555
67,Camden,Ochoa,(718) 760-8699,59 Vark St,Yonkers,NY,10701,40.929322,-73.89957
68,Priscilla,Castillo,(910) 326-7233,9359 Elm St,Chadwicks,NY,13319,43.024902,-75.26886
69,Dana,Schultz,(913) 322-4580,99 Washington Ave,Hastings on Hudson,NY,10706,40.99265,-73.879748
70,Blaze,Medina,(914) 207-0015,60 Elliott Ave,Yonkers,NY,10705,40.921498,-73.896682
71,Finnegan,Tucker,(914) 207-0015,90 Hillside Drive,Yonkers,NY,10705,40.922514,-73.892911
72,Pranav,Palmer,(914) 214-8376,5 Bruce Ave,Harrison,NY,10528,40.970916,-73.711493
73,Kolten,Wong,(914) 218-8268,70 Barker St,Mount Kisco,NY,10549,41.211993,-73.723202
74,Jasiah,Vazquez,(914) 231-5199,30 Broadway,Dobbs Ferry,NY,10522,41.004629,-73.879825
75,Lamar,Pierce,(914) 232-0380,68 Ridge Rd,Katonah,NY,10536,41.256662,-73.707964
76,Carla,Coffey,(914) 232-0469,197 Beaver Dam Rd,Katonah,NY,10536,41.247934,-73.664363
77,Brooklynn,Harmon,(716) 595-3227,8084 Glasgow Rd,Cassadega,NY,14718,42.353861,-79.329558
78,Raquel,Hodges,(585) 398-8125,809 County Road ,Victor,NY,14564,43.011745,-77.398806
79,Jerimiah,Gardner,(585) 787-9127,809 Houston Rd,Webster,NY,14580,43.224204,-77.491353
80,Clarence,Hammond,(720) 746-1619,809 Pierpont Ave,Piermont,NY,10968,41.0491181,-73.918622
81,Rhys,Gill,(518) 427-7887,81 Columbia St,Albany,NY,12210,42.652824,-73.752096
82,Edith,Parrish,(845) 452-7621,81 Glenwood Ave,Poughkeepsie,NY,12603,41.691058,-73.910829
83,Kobe,Mcintosh,(845) 371-1101,81 Heitman Dr,Spring Valley,NY,10977,41.103227,-74.054396
84,Ayden,Waters,(516) 796-2722,81 Kingfisher Rd,Levittown,NY,11756,40.738939,-73.52826
85,Francis,Rogers,(631) 427-7728,81 Knollwood Ave,Huntington,NY,11743,40.864905,-73.426107
86,Jaden,Landry,(716) 496-4038,12839 39th Rte,Chaffee,NY,14030,43.527396,-73.462786
87,Giancarlo,Campos,(518) 885-5717,1284 Saratoga Rd,Ballston Spa,NY,12020,42.968594,-73.862847
88,Eduardo,Contreras,(716) 285-8987,1285 Saunders Sett Rd,Niagara Falls,NY,14305,43.122963,-79.029274
89,Gabriela,Davidson,(716) 267-3195,1286 Mee Rd,Falconer,NY,14733,42.147339,-79.137976
90,Evangeline,Case,(518) 272-9435,1287 2nd Ave,Watervliet,NY,12189,42.723132,-73.703818
91,Tyrone,Ellison,(518) 843-4691,1287 Midline Rd,Amsterdam,NY,12010,42.9730876,-74.1700608
92,Bryce,Bass,(518) 943-9549,1288 Leeds Athens Rd,Athens,NY,12015,42.259381,-73.876897
93,Londyn,Butler,(518) 922-7095,129 Argersinger Rd,Fultonville,NY,12072,42.910969,-74.441917
94,Graham,Becker,(607) 655-1318,129 Baker Rd,Windsor,NY,13865,42.107271,-75.66408
95,Rolando,Fitzgerald,(315) 465-4166,17164 County 90 Rte,Mannsville,NY,13661,43.713443,-76.06232
96,Grant,Hoover,(518) 692-8363,1718 County 113 Rte,Schaghticote,NY,12154,42.900648,-73.585036
97,Mark,Goodwin,(631) 584-6761,172 Cambon Ave,Saint James,NY,11780,40.871152,-73.146032
98,Deacon,Cantu,(845) 221-7940,172 Carpenter Rd,Hopewell Junction,NY,12533,41.57388,-73.77609
99,Tristian,Walsh,(516) 997-4750,172 E Cabot Ln,Westbury,NY,11590,40.7480397,-73.54819
100,Abram,Alexander,(631) 588-3817,172 Lorenzo Cir,Ronkonkoma,NY,11779,40.837123,-73.09367
101,Lesly,Bush,(516) 489-3791,172 Nassau Blvd,Garden City,NY,11530,40.71147,-73.660753
102,Pamela,Espinoza,(716) 201-1520,172 Niagara St ,Lockport,NY,14094,43.169871,-78.70093
103,Bryanna,Newton,(914) 328-4332,172 Warren Ave,White Plains,NY,10603,41.047207,-73.79572
104,Marcelo,Schmitt,(315) 393-4432,319 Mansion Ave,Ogdensburg,NY,13669,44.690246,-75.49992
105,Layton,Valenzuela,(631) 676-2113,319 Singingwood Dr,Holbrook,NY,11741,40.801391,-73.058993
106,Roderick,Rocha,(518) 671-6037,319 Warren St,Hudson,NY,12534,42.252527,-73.790629
107,Camryn,Terrell,(315) 635-1680,3192 Olive Dr,Baldinsville,NY,13027,43.136843,-76.260303
108,Summer,Callahan,(585) 394-4195,3192 Smith Road,Canandaigua,NY,14424,42.875457,-77.228039
109,Pierre,Novak,(716) 665-2524,3194 Falconer Kimball Stand Rd,Falconer,NY,14733,42.138439,-79.211091
110,Kennedi,Fry,(315) 543-2301,32 College Rd,Selden,NY,11784,40.861624,-73.04757
111,Wyatt,Pruitt,(716) 681-4042,277 Ransom Rd,Lancaster ,NY,14086,42.87702,-78.591302
112,Lilly,Jensen,(631) 841-0859,2772 Schliegel Blvd,Amityville,NY,11701,40.708021,-73.413015
113,Tristin,Hardin,(631) 920-0927,278 Fulton Street,West Babylon,NY,11704,40.733578,-73.357321
114,Tanya,Stafford,(716) 484-0771,278 Sampson St,Jamestown,NY,14701,42.0797,-79.247805
115,Paris,Cordova,(607) 589-4857,278 Washburn Rd,Spencer,NY,14883,42.225046,-76.510257
116,Alfonso,Morse,(718) 359-5582,200 Colden St,Flushing,NY,11355,40.750403,-73.822752
117,Maurice,Hooper,(315) 595-6694,4435 Italy Hill Rd,Branchport,NY,14418,42.597957,-77.199267
118,Iris,Wolf,(607) 539-7288,444 Harford Rd,Brooktondale,NY,14817,42.392164,-76.30756
];

Daha fazla bilgi

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!