Ana içeriğe geç

HRank - grafik fonksiyonu

HRank(), ifadeyi değerlendirir ve sonucu, bir pivot tablonun geçerli satır segmentini içeren diğer sütunların sonucu ile karşılaştırır. Fonksiyon daha sonra, geçerli sütunun segment içindeki sıralamasını döndürür.

Söz Dizimi:  

HRank([ TOTAL ] expr [ , mode [, fmt ] ])

 

Dönüş verileri türü: dual

Bilgi notuBu fonksiyon yalnızca pivot tablolarda çalışır. Tüm diğer grafik türlerinde NULL döndürür.

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
mode Fonksiyon sonucunun sayı temsilini belirtir.
fmt Fonksiyon sonucunun metin temsilini belirtir.
TOTAL

Grafik tek boyutluysa veya ifadeden önce TOTAL niteleyicisi geliyorsa fonksiyon tüm sütun genelinde değerlendirilir. Tablo veya tablo eşdeğeri birden çok dikey boyuta sahipse geçerli sütun segmenti, alanlar arası sıralama düzenindeki son boyutu gösteren sütun haricinde tüm boyut sütunlarında geçerli satır olarak yalnızca aynı değerlere sahip satırları içerir.

Toplama kapsamını tanımlama

Pivot tablo tek boyutluysa veya ifadeden önce total niteleyicisi geliyorsa, geçerli satır segmenti her zaman satırın tamamına eşittir. Pivot tablo birden çok yatay boyuta sahipse, geçerli satır segmenti, alanlar arası sıralama düzeninin son yatay boyutunu gösteren satır haricinde tüm boyut satırlarında geçerli sütun olarak yalnızca aynı değerlere sahip sütunları içerir.

Sıralama ikili değer olarak döndürülür; bu, her sütunun benzersiz bir sıralamaya sahip olduğu durumlarda 1 ile geçerli satır segmentindeki sütun sayısı arasında bir tamsayıdır.

Birkaç sütunun aynı sıralamayı paylaştığı durumlarda, metin ve sayı temsili mode ve format bağımsız değişkenleriyle kontrol edilebilir.

İkinci bağımsız değişken (mode), fonksiyon sonucunun sayı temsilini belirtir:

mode örnekleri
Değer Açıklama
0 (varsayılan)

Paylaşma grubundaki tüm sıralamalar tüm sıralamanın orta değerinin düşük tarafına denk geliyorsa, tüm sütunlar paylaşma grubu içindeki en düşük sıralamayı alır.

Paylaşma grubundaki tüm sıralamalar tüm sıralamanın orta değerinin yüksek tarafına denk geliyorsa, tüm sütunlar paylaşma grubu içindeki en yüksek sıralamayı alır.

Paylaşma grubundaki sıralamalar tüm sıralamanın orta değeri üzerine yayılmışsa, tüm satırlar sütun segmentinin tamamındaki üst ve alt sıralamanın ortalamasına karşılık gelen değeri alır.

1 Gruptaki tüm sütunlarda en düşük sıralama.
2 Gruptaki tüm sütunlarda ortalama sıralama.
3 Gruptaki tüm sütunlarda en yüksek sıralama.
4 Birinci sütunda en düşük sıralama, ardından gruptaki her sütun için bir birim artırılır.

Üçüncü bağımsız değişken (format), fonksiyon sonucunun metin temsilini belirtir:

format örnekleri
DeğerAçıklama

0 (varsayılan)

Gruptaki tüm sütunlarda düşük değer&' - '&yüksek değer (örn. 3 - 4).
1Gruptaki tüm sütunlarda düşük değer.
2Birinci sütunda düşük değer, gruptaki sonraki sütunlarda boş.

mode 4 ve format 2 için sütunların sıralaması, grafik boyutlarının sıralama düzenine göre belirlenir.

Örnekler:  

HRank( sum( Sales ))

HRank( sum( Sales ), 2 )

HRank( sum( Sales ), 0, 1 )

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!