Ana içeriğe geç

KMeans2D - grafik fonksiyonu

KMeans2D(), k-ortalama kümelemesi uygulayarak grafiğin satırlarını değerlendirir ve her bir grafik satırı için bu veri noktasının atandığı kümenin küme kimliğini görüntüler. Kümeleme algoritması tarafından kullanılan sütunlar sırasıyla coordinate_1 ve coordinate_2 parametreleri tarafından belirlenir. Bunların her ikisi de toplamadır. Oluşturulan küme sayısı, num_clusters parametresi tarafından belirlenir. Veriler isteğe bağlı olarak norm parametresi ile normalleştirilebilir.

KMeans2D, veri noktası başına tek bir değer döndürür. Döndürülen değer, ikili değerdir ve her bir veri noktasının atanmış olduğu kümeye karşılık gelen tamsayı değeridir.

Söz Dizimi:  

KMeans2D(num_clusters, coordinate_1, coordinate_2 [, norm])

Dönüş verileri türü: dual

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
num_clusters Küme sayısını belirten tamsayı.
coordinate_1 Birinci koordinatı (genellikle grafikten oluşturulabilen dağılım grafiğinin x ekseni) hesaplayan toplama. coordinate_2 adlı ek parametre, ikinci koordinatı hesaplar.
norm

KMeans kümelemesinden önce veri kümelerine uygulanan isteğe bağlı normalleştirme yöntemi.

Olası değerler:

Normalleştirme yok için 0 veya "none"

z puanı normalleştirme için "zscore"

Min-maks normalleştirme için 2 veya "minmax"

Hiç parametre sağlanmadıysa veya sağlanan parametre yanlışsa, normalleştirme yok uygulanır.

Z puanı, özellik ortalamasına ve standart sapmaya göre verileri normalleştirir. Z puanı, her özelliğin aynı ölçeğe sahip olmasını sağlamaz, ancak aykırı değerlerle çalışırken min-maks'tan daha iyi bir yaklaşımdır.

Min-maks normalleştirme, her birinin minimum ve maksimum değerlerini alarak ve her bir veri noktasını yeniden hesaplayarak özelliklerin aynı ölçeğe sahip olmasını sağlar.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!