Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

KMeansCentroidND - grafik fonksiyonu

KMeansCentroidND(), k-ortalama kümelemesi uygulayarak grafiğin satırlarını değerlendirir ve her bir grafik satırı için bu veri noktasının atandığı kümenin istenen koordinatını görüntüler. Kümeleme algoritması tarafından kullanılan sütunlar, n sütuna kadar sırasıyla coordinate_1, coordinate_2 vb. parametreleri tarafından belirlenir. Bunların tümü toplamadır. Oluşturulan küme sayısı, num_clusters parametresi tarafından belirlenir.

KMeansCentroidND, satır başına tek bir değer döndürür. Döndürülen değer, ikili değerdir ve veri noktasının atanmış olduğu küme merkezine karşılık gelen konumun koordinatlarından biridir.

Söz Dizimi:  

 

KMeansCentroidND((num_clusters, num_iter, coordinate_no, coordinate_1, coordinate_2 [,coordinate_3 [, ...]])

Dönüş verileri türü: dual

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
num_clusters Küme sayısını belirten tamsayı.
num_iter Yeniden başlatılmış küme merkezleri ile kümeleme yinelemesi sayısı.
coordinate_no Sendroidlerin istenen koordinat numarası (örneğin, x, y veya z eksenine karşılık gelen).
coordinate_1 Birinci koordinatı (genellikle grafikten oluşturulabilen dağılım grafiğinin x ekseni) hesaplayan toplama. Ek parametreler ikinci, üçüncü ve dördüncü koordinatları vb. hesaplar.

Otomatik kümeleme

KMeans işlevleri, derinlik farkı (DeD) adlı bir yöntem kullanılarak otomatik kümelemeyi destekler. Bir kullanıcı, küme sayısı için 0 değerini ayarladığında, o veri kümesi için optimum küme sayısı belirlenir. Küme sayısı (k) için bir tamsayı, belirtik şekilde döndürülmese de KMeans algoritması içinde hesaplanır. Örneğin, KmeansPetalClusters değeri için işlevde 0 değeri belirtilirse veya bir değişken giriş kutusu aracılığıyla ayarlanırsa optimum bir küme sayısına dayalı olarak veri kümesi için küme atamaları otomatik şekilde hesaplanır.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!