Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Toplama kapsamını tanımlama

Genellikle, bir ifadede toplama değerini tanımlamak için kullanılan kayıtları birlikte belirleyen iki faktör vardır. Görselleştirmelerde çalışırken bu faktörler şunlardır:

  • Boyutsal değer (bir grafik ifadesindeki toplama için)
  • Seçimler

Bu faktörler birlikte, toplamanın kapsamını belirler. Hesaplamanızın seçimi, boyutu veya ikisini birden göz ardı etmesini isteyebileceğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Grafik fonksiyonlarında TOTAL niteleyicisini, set analizini veya ikisinin bir birleşimini kullanarak bunu başarabilirsiniz.

Toplama: Yöntem ve açıklama
Yöntem Açıklama
TOTAL niteleyicisi

Toplama işlevinizin içinde total niteleyicisi kullanıldığında boyutsal değer göz ardı edilir.

Toplama, tüm olası alan değerleri üzerinde yapılır.

TOTAL niteleyicisinin ardından açılı ayraçlar içindeki bir veya daha fazla alan adından oluşan bir liste gelebilir. Bu alan adları grafik boyut değişkenlerinin bir alt kümesi olmalıdır. Bu durumda, hesaplama listelenenler dışındaki tüm grafik boyut değişkenlerini göz ardı ederek yapılır; yani listelenen boyut alanlarındaki alan değerlerinin her bir kombinasyonu için bir değer döndürülür. Ayrıca, geçerli anda grafikte bir boyut olmayan alanlar da listeye dahil edilebilir. Bu, boyut alanlarının sabit olmadığı grup boyutları durumunda kullanışlı olabilir. Gruptaki tüm değişkenlerin listelenmesi, detaya inme düzey değişikliği olduğunda fonksiyonun çalışmasına neden olur.

Set analizi Toplamanızın içinde set analizi kullanıldığında seçim geçersiz kılınır. Toplama, boyutlar genelinde bölünmüş tüm değerler üzerinde yapılır.
TOTAL niteleyicisi ve set analizi

Toplamanızın içinde TOTAL niteleyicisi ve set analizi kullanıldığında seçim geçersiz kılınır ve boyutlar göz ardı edilir.

ALL niteleyicisi

Toplamanızın içinde ALL niteleyicisi kullanıldığında seçim ve boyutlar göz ardı edilir. Eşdeğeri {1} set analizi ifadesi ve TOTAL niteleyicisi ile elde edilebilir:

=sum(All Sales)

=sum({1} Total Sales)

Örnek: TOTAL niteleyicisi

Aşağıdaki örnekte, göreceli bir paylaşımı hesaplamak için TOTAL niteleyicisinin nasıl kullanılabileceği gösterilmektedir. Q2 seçildiği varsayılırsa, TOTAL kullanıldığında boyutlar göz ardı edilerek tüm değerlerin toplamı hesaplanır.

Örnek: Total niteleyicisi
Year Quarter Sum(Amount) Sum(TOTAL Amount) Sum(Amount)/Sum(TOTAL Amount)
    3000 3000 %100
2012 Q2 1700 3000 %56,7
2013 Q2 1300 3000 %43,3
İpucu notuSayıları yüzde olarak göstermek için yüzde değeri olarak göstermek istediğiniz hesaplamanın özellikler panelinde, Number formatting altında Number öğesini seçin ve Formatting seçeneğinden Simple öğesini ve % biçimlerinden birini seçin.

Örnek: Set analizi

Aşağıdaki örnekte, herhangi bir seçimde bulunulmadan önce veri kümeleri arasında bir karşılaştırma yapmak için set analizinin nasıl kullanılabileceği gösterilmektedir. Q2 seçildiği varsayılırsa {1} adlı set tanımı ile set analizi kullanıldığında seçimler göz ardı edilerek ancak boyutlar halinde bölünmüş olarak tüm değerlerin toplamı hesaplanır.

Örnek: Set analizi
Year Quarter Sum(Amount) Sum({1} Amount) Sum(Amount)/Sum({1} Amount)
    3000 10800 %27,8
2012 Q1 0 1100 %0
2012 Q3 0 1400 %0
2012 Q4 0 1800 %0
2012 Q2 1700 1700 %100
2013 Q1 0 1000 %0
2013 Q3 0 1100 %0
2013 Q4 0 1400 %0
2013 Q2 1300 1300 %100

Örnek: TOTAL niteleyicisi ve set analizi

Aşağıdaki örnekte, herhangi bir seçimde bulunulmadan önce ve tüm boyutlar genelinde veri kümeleri arasında bir karşılaştırma yapmak için set analizi ile TOTAL niteleyicisinin nasıl birleştirilebileceği gösterilmektedir. Q2 seçildiği varsayılırsa, {1} set tanımı ve TOTAL niteleyicisi ile set analizi kullanıldığında seçimler ve boyutlar göz ardı edilerek tüm değerlerin toplamı hesaplanır.

Örnek: TOTAL niteleyicisi ve set analizi
Year Quarter Sum(Amount) Sum({1} TOTAL Amount) Sum(Amount)/Sum({1} TOTAL Amount)
    3000 10800 %27,8
2012 Q2 1700 10800 %15,7
2013 Q2 1300 10800 %12

Örneklerde kullanılan veriler:

AggregationScope:
LOAD * inline [
Year Quarter Amount
2012 Q1 1100
2012 Q2 1700
2012 Q3 1400
2012 Q4 1800
2013 Q1 1000
2013 Q2 1300
2013 Q3 1100
2013 Q4 1400] (delimiter is ' ');

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!