Przeskocz do zawartości głównej

HRank — funkcja wykresu

Funkcja HRank() oblicza wartość wyrażenia i porównuje otrzymany wynik z wynikami z innych kolumn zawierających bieżący segment wierszy tabeli przestawnej. Funkcja zwraca następnie klasyfikację bieżącej kolumny w ramach segmentu.

Składnia:  

HRank([ TOTAL ] expr [ , mode [, fmt ] ])

 

Typ zwracanych danych: dual

InformacjaTa funkcja działa tylko względem tabel przestawnych. We wszystkich innych typach wykresów zwraca wartość NULL.

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
expr Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
mode Określa reprezentację liczbową wyniku funkcji.
fmt Określa reprezentację tekstową wyniku funkcji.
TOTAL

Jeśli wykres jest jednowymiarowy lub wyrażenie jest poprzedzone kwalifikatorem TOTAL, funkcja będzie obliczana w całej kolumnie. Jeśli tabela lub równoważnik tabeli zawiera wiele wymiarów pionowych, wówczas segment bieżącej kolumny będzie zawierał tylko wiersze z takimi samymi wartościami we wszystkich kolumnach wymiaru jak bieżący wiersz, ale bez kolumny przedstawiającej ostatni wymiar w kolejności sortowania między polami.

Określenie zakresu agregacji

Jeśli tabela przestawna jest jednowymiarowa lub jeśli wyrażenie jest poprzedzone kwalifikatorem total, wówczas bieżący segment wiersza jest zawsze równy całemu wierszowi. Jeśli tabela przestawna zawiera wiele wymiarów poziomych, wówczas bieżący segment wiersza będzie zawierać tylko kolumny z takimi samymi wartościami, co bieżąca kolumna we wszystkich wierszach wymiaru, z wyjątkiem wiersza przedstawiającego ostatni wymiar poziomy w kolejności sortowania między polami.

Klasyfikacja jest zwracana jako wartość podwójna, która w sytuacji, gdy każda kolumna ma unikalną klasyfikację będzie liczbą całkowitą z zakresu od 1 do liczby kolumn w bieżącym segmencie wiersza.

Jeśli kilka kolumn ma tę samą klasyfikację, reprezentację tekstową i liczbową można kontrolować za pomocą argumentów mode i format.

Drugi argument, mode, określa reprezentację liczbową wyniku funkcji:

mode — przykłady
Wartość Opis
0 (domyślnie)

Jeśli wszystkie klasyfikacje w grupie o takich samych klasyfikacjach należą do dolnego zakresu wartości środkowej całej klasyfikacji, wówczas wszystkie kolumny uzyskują najniższą klasyfikację w tej grupie.

Jeśli wszystkie klasyfikacje w grupie o takich samych klasyfikacjach należą do górnego zakresu wartości środkowej całej klasyfikacji, wówczas wszystkie kolumny uzyskują najwyższą klasyfikację w tej grupie.

Jeśli klasyfikacje w grupie o takich samych klasyfikacjach obejmują środek zakresu całej klasyfikacji, wszystkie wiersze otrzymują wartość odpowiadającą średniej klasyfikacji górnej i dolnej w całym segmencie kolumny.

1 Najniższa klasyfikacja z wszystkich kolumn w grupie.
2 Średnia klasyfikacja z wszystkich kolumn w grupie.
3 Najwyższa klasyfikacja z wszystkich kolumn w grupie.
4 Najniższa klasyfikacja w pierwszej kolumnie, następnie zwiększana o jeden dla każdej kolumny w grupie.

Trzeci argument, format, określa reprezentację tekstową wyniku funkcji:

format — przykłady
WartośćOpis

0 (domyślnie)

Niska wartość &' - '& wysoka wartość we wszystkich kolumnach w grupie (na przykład 3–4).
1Niska wartość we wszystkich kolumnach w grupie.
2Niska wartość w pierwszej kolumnie, pusta w kolejnych kolumnach w grupie.

Kolejność kolumn dla argumentów mode 4 i format 2 jest określona przez kolejność sortowania wymiarów wykresu.

Przykłady:  

HRank( sum( Sales ))

HRank( sum( Sales ), 2 )

HRank( sum( Sales ), 0, 1 )

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!