Ana içeriğe geç

XIRR - kod fonksiyonu

XIRR(), bir group by cümlesi tarafından tanımlandığı şekliyle, birden fazla kayıt üzerinde yinelenen pmt ve date içindeki eşlenmiş sayılar tarafından temsil edilen (dönemsel olması gerekmeyen) nakit akışlarının planı için toplam iç geri dönüş oranını döndürür. Tüm ödemelere 365 günlük yıl temel alınarak iskonto uygulanır.

Söz Dizimi:  

XIRR(pmt, date )

Dönüş verileri türü: sayısal

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
pmt

Ödemeler. date içinde verilen ödeme planına karşılık gelen nakit akışlarını içeren ifade veya alan.

date pmt içinde verilen nakit akışı ödemelerine karşılık gelen tarih planını içeren ifade veya alan.

Sınırlamalar:  

Bir veri çiftinin herhangi bir veya her iki parçasındaki metin değerleri, NULL değerler ve eksik değerler, veri çiftinin tamamının göz ardı edilmesine neden olur.

Örnekler ve sonuçlar:  

Örnek kodu uygulamanıza ekleyin ve çalıştırın. Sonucu görmek için, sonuçlar sütununda listelenen alanları uygulamanızda bir sayfaya ekleyin.

Örnekler ve sonuçlar
Örnek Yıl XIRR2013

Cashflow:

LOAD 2013 as Year, * inline [

Date|Discount|Payments

2013-01-01|0.1|-10000

2013-03-01|0.1|3000

2013-10-30|0.1|4200

2014-02-01|0.2|6800

] (delimiter is '|');

 

Cashflow1:

LOAD Year,XIRR(Payments, Date) as XIRR2013 Resident Cashflow Group By Year;

2013

0.5385

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!