Ana içeriğe geç

Tarih ve saat fonksiyonları

Qlik Sense tarih ve saat fonksiyonları, tarih ve saat değerlerini dönüştürmek için kullanılır. Tüm fonksiyonlar hem veri kod dosyasında hem de grafik ifadelerinde kullanılabilir.

Fonksiyonlar, 30 Aralık 1899'dan beri gün sayısına eşit olan tarih-saat seri numarasını temel alır. Tamsayı değeri günü ve kesir değeri günün saatini temsil eder.

Qlik Sense parametrenin sayısal değerini kullandığından, bir sayı tarih veya saat olarak biçimlendirilmemiş olsa bile parametre olarak geçerlidir. Parametre, örneğin bir dize olması nedeniyle sayısal değere karşılık gelmiyorsa, Qlik Sense bu dizeyi tarih ve saat ortam değişkenlerine göre yorumlamaya çalışır.

Parametrede kullanılan saat biçimi ortam değişkenlerinde ayarlanan biçime karşılık gelmiyorsa, Qlik Sense doğru bir yorumlama yapamaz. Bu sorunu çözmek için ayarları değiştirin veya bir yorumlama fonksiyonunu kullanın.

Her bir fonksiyona ilişkin örneklerde, varsayılan saat ve tarih biçimlerinin hh:mm:ss ve YYYY-MM-DD (ISO 8601) olduğu varsayılmaktadır.

Bilgi notu

Qlik Sense, tarih veya zaman fonksiyonu olan bir zaman damgasını işlerken tarih veya zaman fonksiyonu bir coğrafi konum içermediği sürece yaz saati parametrelerini yoksayar.

Örneğin, ConvertToLocalTime( filetime('Time.qvd'), 'Paris') tarafından yaz saati parametreleri kullanılırken ConvertToLocalTime(filetime('Time.qvd'), 'GMT-01:00') tarafından kullanılmaz.

Her bir fonksiyonun kısa açıklamasını ve söz dizimini görmek için her bir fonksiyonun açılan menüsünü kullanın. Daha ayrıntılı bilgiler için söz dizimi açıklamasında fonksiyon adına tıklayın.

Tamsayı zaman ifadeleri

Zaman damgası fonksiyonları

"Make" fonksiyonları

Diğer tarih fonksiyonları

Saat dilimi fonksiyonları

Zaman ayarlama fonksiyonları

"In..." fonksiyonları

"Start ... end" fonksiyonları

 

Gün numaralandırma fonksiyonları

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!