Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Kod değişkenleri

QlikView içinde bir değişken, statik bir değeri veya hesaplamayı (örneğin, sayısal veya alfasayısal değer) depolayan bir konteynerdir. Değişkeni belgede kullandığınızda, değişkende yapılan her tür değişiklik değişkenin kullanıldığı her yerde uygulanır. Değişkenler, kod düzenleyici kullanılarak kod içinde tanımlanır. Burada değişken değerini kod dosyasındaki bir Let, Set veya diğer kontrol ifadelerinden alır.

Bir değişken değerinin ilk karakteri '=' eşittir işaretiyse, QlikView, değerleri formül (QlikView ifadesi) olarak değerlendirmeye ve ardından asıl formül metni yerine sonucu görüntülemeye veya döndürmeye çalışır.

Kullanıldığı zaman, değişkenin yerini değişkenin değeri alır. Değişkenler, dolar işareti genişletmesi için kod içinde ve çeşitli kontrol deyimlerinde kullanılabilir. Bu, aynı dizenin kod içinde birçok kez tekrarlanması durumda (örneğin bir yol için) çok kullanışlı olur.

Bazı özel sistem değişkenleri, önceki değerlerine bakılmaksızın kod yürütmesinin başlangıcında QlikView tarafından ayarlanır.

Bir değişken tanımlarken söz dizimi:

set variablename = string

or

let variable = expression

olarak kullanılır. Set komutu değişken için eşittir işaretinin sağına metni atarken, Let komutu ifadeyi değerlendirir.

Değişkenler büyük/küçük harf duyarlıdır.

Örnekler:  

set HidePrefix = $ ; // değişken, değer olarak '$' karakterini alır.

let vToday = Num(Today()); // bugünün tarih seri numarasını döndürür.

Değişken hesaplaması

QlikView uygulamasında hesaplanan değerler ile değişkenleri kullanmanın çeşitli yolları vardır ve bunu nasıl tanımladığınıza ve ifade içinde nasıl çağırdığınıza göre sonuç değişir.

Bu örnekte, bazı satır içi verileri yüklüyoruz:

LOAD * INLINE [ Dim, Sales A, 150 A, 200 B, 240 B, 230 C, 410 C, 330 ];

İki değişken tanımlayalım:

Let vSales = 'Sum(Sales)' ;
Let vSales2 = '=Sum(Sales)' ;

İkinci değişkende ifadenin önüne bir eşittir işareti ekliyoruz. Böylece değişkenin, genişletme yapılmadan ve ifade değerlendirilmeden önce hesaplanması sağlanır.

vSales değişkenini olduğu gibi kullanırsanız (örneğin, bir hesaplama içinde) sonuç Sum(Sales) dizesi olur; yani hiçbir hesaplama yapılmaz.

Dolar işareti genişletmesi ekler ve $(vSales) öğesini ifade içinde çağırırsanız, değişken genişletilir ve Sales toplamı görüntülenir.

Son olarak, $(vSales2) öğesini çağırırsanız değişken genişletilmeden önce hesaplanır. Bu da görüntülenen sonucun Sales toplamı olması anlamına gelir. Hesaplama ifadesi olarak =$(vSales) ile =$(vSales2) kullanma arasındaki fark, sonuçların gösterildiği bu grafikte görülmektedir:

Example results
Dim$(vSales)$(vSales2)
A3501560
B4701560
C7401560

Göreceğiniz üzere $(vSales) sonuç olarak bir boyut değerinin kısmi toplamını verirken, $(vSales2) sonuç olarak genel toplamı verir.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!

Analiz Modernleştirme Programına katılın

Remove banner from view

Analiz Modernleştirme Programı ile değerli QlikView uygulamalarınızı ödün vermeden modernleştirin. Bize ulaşmak ve daha fazla bilgi almak için buraya tıklayın: ampquestions@qlik.com