Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Kod içinde tırnak işaretleri kullanma

Kod deyimleri içinde tırnak işaretlerini birkaç farklı şekilde kullanabilirsiniz.

LOAD deyimlerinin içinde

Bir LOAD deyiminde, alan adları ve tablo adları için tırnak işareti olarak aşağıdaki işaretler kullanılmalıdır:

LOAD deyimi tırnak işaretleri
Sembol açıklaması Sembol Kod noktası Örnek

çift tırnak işaretleri

" " 34 "dize"
köşeli ayraçlar [ ] 91, 93 [dize]
vurgu işaretleri ` ` 96 `dize`

Düz dizeler için tırnak işareti olarak aşağıdaki işaretler kullanılmalıdır:

Düz dize tırnak işaretleri
Sembol açıklaması Sembol Kod noktası Örnek
tek tırnak işaretleri

' '

39 'dize'

SELECT deyimlerinde

ODBC sürücüsü tarafından yorumlanan bir SELECT deyimi için durum biraz farklı olabilir. Genellikle alan ve tablo adları için düz çift tırnak işaretleri (Alt + 0034) ve değişmez değerler için düz tek tırnak işaretleri (Alt + 0039) kullanmanız ve vurgu işaretleri kullanmaktan kaçınmanız gerekir. Ancak bazı ODBC sürücüleri, vurgu işaretlerini tırnak işareti olarak kabul etmekle kalmamakta, bunları tercih etmektedir. Bu tür bir durumda, oluşturulan SELECT deyimleri, vurgu işareti tırnak işaretleri içerir.

Microsoft Access tırnak işaretleri örneği

Microsoft Access ODBC Driver 3.4 (Microsoft Access 7.0 içinde bulunan), SELECT deyimini analiz ederken aşağıdaki tırnak işaretlerini kabul eder:

SELECT deyimi tırnak işaretleri
Sembol açıklaması Semboller

Alan adları ve tablo adları:

[ ] veya " " ya da ` `

Düz dizeler:

' '

Diğer veritabanları farklı kurallara sahip olabilir.

LOAD deyimlerinin dışında

Bir LOAD deyiminin dışında, QlikView uygulamasının bir ifade beklediği konumlarda, çift tırnak işaretleri bir alan referansını değil, değişken referansını belirtir. Çift tırnak işareti kullanırsanız tırnak içine alınan dize bir değişken olarak yorumlanır ve değişkenin değeri kullanılır.

Bağlam dışı alan referansları ve tablo referansları

Bazı kod fonksiyonları önceden oluşturulmuş alanlara referansta bulunur veya bir LOAD deyiminin çıktısında yer alır (örneğin, Exists() ve Peek()). Bağlam içinde, yani LOAD deyiminin giriş tablosunda bulunan alanlara referansta bulunan kaynak alan referanslarının aksine, bu alan referanslarına bağlam dışı alan referansları adı verilir.

Bağlam dışı alan referansları ve tablo referansları değişmez değerler olarak ele alınmalıdır ve bu nedenle tek tırnak işareti gerektirir.

Adlar ile değişmez değerler arasındaki fark

Adlar ile değişmez değerler arasındaki fark aşağıdaki örnekler karşılaştırılırken daha net hale gelecektir:

Örnek:  

'Sweden' as Country

Bu ifade bir LOAD veya SELECT deyimindeki alan listesinin parçası olarak kullanıldığında, "Sweden" metin dizesi "Country" QlikView alanının içine alan değeri olarak yüklenir.

Örnek:  

"land" as Country

Bu ifade bir LOAD veya SELECT deyimindeki alan listesinin parçası olarak kullanıldığında, "land" adlı veritabanı alanının veya tablo sütununun içeriği "Country" QlikView alanının içine alan değerleri olarak yüklenir. Bu da land öğesiyle bir alan referansı olarak işlem yapılacağı anlamına gelir.

Sayılar ile düz dizeler arasındaki fark

Sayılar ile düz dizeler arasındaki fark aşağıdaki örnekler karşılaştırılırken daha net hale gelecektir.

Örnek:  

'12/31/96'

Bu dize bir ifadenin parçası olarak kullanıldığında, ilk adımda "12/31/96" metin dizesi olarak yorumlanır; sonuçta tarih biçiminin 'MM/DD/YY' olması durumunda bir tarih olarak yorumlanabilir. Böyle bir durumda, hem sayısal hem de metinsel temsile sahip bir ikili değer olarak depolanır.

Örnek:  

12/31/96

Bu dize bir ifadenin parçası olarak kullanıldığında, sayısal olarak 12 bölü 31 bölü 96 olarak yorumlanır.

Bir dizede tırnak işareti kullanma

Bir dize, tırnak işareti olarak kullanılabilecek karakterler içerdiğinde, dize tırnak içine alınırken bir dizenin nerede başladığının ve nerede bittiğinin net şekilde belirtilmesi önemlidir. Dize düzgün şekilde tırnak içine alınmazsa, kod başarısız olur veya verileri yanlış yükler.

Tırnak işareti içeren bir dizeyi tırnak içine almanın iki yöntemi vardır.

Dizeyi tırnak içine almak için belirli bir tırnak işaretini kullanın.

Dize içinde kullanılmayan bir tırnak işareti seçin ve dizenin tamamını tırnak içine almak için bunu kullanın. QlikView, dizenin nerede başlayıp nerede bittiğini belirlemek için bu tırnak işaretini kullanır.

Dizenin tamamını tırnak içine almak için aşağıdaki tırnak işaretlerinden herhangi biri kullanılabilir:

  • Çift tırnak işaretleri " "
  • Köşeli ayraçlar [ ]
  • Vurgu işaretleri ` `
  • Tek tırnak işaretleri ' '

Örnek:  

Tablo '1 "2"

Dizeyi tırnak içine almak için köşeli ayraçlar kullanılır. Dize şu şekilde yüklenir: Tablo '1 "2"

'dize `Ad1` "Ad2'

Dizeyi tırnak içine almak için tek tırnak işareti kullanılır. Dize şu şekilde yüklenir: dize `Ad1` "Ad2

Kaçış karakterleri kullanma

Kaçış karakterleri, dizeyi tırnak içine almak için kullanılan tırnak işaretinin ek bir örneğidir. Dizede görüntülenen her bir tırnak işareti örneğinin yanına eklenmelidir. Bir dize içinde tüm tırnak işaretleri kullanıldığında, dizeyi tırnak içine almak için kullanılan aynı türde tırnak işaretinin yanına kaçış karakterleri eklemeniz gerekir. Önceden bir dizede kullanılmakta olan bir tırnak işaretini kullanmak istediğinizde de kaçış karakterleri kullanılabilir.

Yalnızca aşağıdaki işaretler kaçış karakteri olarak kullanılabilir:

  • Çift tırnak işaretleri " "
  • Köşeli ayraçlar [ ]
  • Tek tırnak işaretleri ' '

Örnek:  

"Metin, ""Kasım'ın en güzel günü"" dedi."

Çift tırnak işaretleri (" ") kullanarak dizeyi tırnak içine alırsanız, dizede kullanılan her çift tırnak işaretinin yanına ek bir çift tırnak işareti daha eklemeniz gerekir.

Bu dize şu şekilde yüklenir: Metin, "Kasım'ın en güzel günü" dedi. "" kaçış karakterini kullanarak QlikView dize düzenleyicisi, hangi çift tırnak işaretinin dizenin parçası olduğunu ve hangi tırnak işaretinin dizenin sonunu belirttiğini anlar. Kasım'ın sözcüğünde kullanılan tek tırnak işareti ('), dizeyi tırnak içine almak için kullanılan işaret olmadığından buna kaçış karakteri eklenmesi gerekmez.

Örnek:  

'Metin: "Kasım''ın en güzel günü" dedi.'

Tek tırnak işareti kullanarak dizeyi tırnak içine alırsanız dizede kullanılan her tek tırnak işaretinin yanına ek bir tek tırnak işareti daha eklemeniz gerekir.

Bu dize şu şekilde yüklenir: Metin, "Kasım'ın en güzel günü" dedi. Metin'in söylediklerini alıntılamak için kullanılan çift tırnak işareti ("), dizeyi tırnak içine almak için kullanılan işaret olmadığından buna kaçış karakteri eklenmesi gerekmez.

Örnek:  

[Metin, [Kasım'ın "en güzel günü]] dedi.]

Köşeli ayraçlar ([ ]), diğer iki tırnak işaretinden farklı şekilde hareket eder. Kaçış karakteri olarak köşeli ayraç kullanmak istiyorsanız, sol köşeli ayracın ([) yanına değil, yalnızca sağ köşeli ayracın (]) yanına ek bir ayraç eklemeniz gerekir.

Bu dize şu şekilde yüklenir: Metin, ["Güzel bir gün] dedi. Yalnızca sağ köşeli ayraca (]) kaçış karakteri eklenir. Dizede kullanılan tek tırnak işareti (') ve çift tırnak işareti ("), dizeyi tırnak içine almak için kullanılmadığından bunlara kaçış karakteri eklenmesi gerekmez.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!

Analiz Modernleştirme Programına katılın

Remove banner from view

Analiz Modernleştirme Programı ile değerli QlikView uygulamalarınızı ödün vermeden modernleştirin. Bize ulaşmak ve daha fazla bilgi almak için buraya tıklayın: ampquestions@qlik.com