Ana içeriğe geç

Money# - kod ve grafik fonksiyonu

Money#(), bir biçim dizesi sağlanmadığı takdirde bir metin dizesini kod dosyasında veya işletim sisteminde ayarlı biçimde para değerine dönüştürür. Özel ondalık ve binlik ayırıcı sembolleri isteğe bağlı parametrelerdir.

Söz Dizimi:  

Money#(text[, format[, dec_sep [, thou_sep ] ] ])

Dönüş verileri türü: dual

Bağımsız Değişkenler:   

Money# bağımsız değişkenleri
Bağımsız Değişken Açıklama
text

Değerlendirilecek metin dizesi.

format

Dize sayısal aralığa dönüştürülürken kullanılacak beklenen giriş biçimini açıklayan dize.

Atlandığı takdirde, işletim sisteminde ayarlanmış para biçimi kullanılır.

dec_sep Ondalık sayı ayırıcısını belirten dize. Atlandığı takdirde, kod dosyasında ayarlanmış MoneyDecimalSep değeri kullanılır.
thou_sep Binlik sayı ayırıcısını belirten dize. Atlandığı takdirde, kod dosyasında ayarlanmış MoneyThousandSep değeri kullanılır.

money# fonksiyonu genellikle num# fonksiyonuyla aynı şekilde davranır; ancak ondalık ayırıcı ve binlik ayıracı için varsayılan değerlerini para biçimine ilişkin kod değişkenlerinden veya para birimine ilişkin sistem ayarlarından alır.

Aşağıdaki örnekler, şu iki işletim sistemi ayarını kabul eder:

  • Para biçimi varsayılan ayarı 1: kr # ##0,00
  • Para biçimi varsayılan ayarı 2: $ #,##0.00

Örnek 1:  

Money#(A , '# ##0,00 kr' )

burada A=35 648,37 kr

Örnek 1 sonuçları
Sonuçlar Ayar 1 Ayar 2
Dize:

35 648.37 kr

35 648.37 kr

Sayı:

35648.37

3564837

Örnek 2:  

Money#( A, ' $#', '.', ',' )

burada A= 35.648,37 $

Örnek 2 sonuçları
Sonuçlar Ayar 1 Ayar 2
Dize:

$35,648.37

$35,648.37

Sayı:

35648.37

35648.37

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!

Analiz Modernleştirme Programına katılın

Remove banner from view

Analiz Modernleştirme Programı ile değerli QlikView uygulamalarınızı ödün vermeden modernleştirin. Bize ulaşmak ve daha fazla bilgi almak için buraya tıklayın: ampquestions@qlik.com