Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Kod ifadeleri

İfadeler hem LOAD deyimi hem de SELECT deyimi içinde kullanılabilir. Burada açıklanan söz dizimi ve fonksiyonlar LOAD deyimi için geçerlidir, ancak SELECT deyimi için geçerli değildir; çünkü SELECT deyimi QlikView tarafından değil, ODBC sürücüsü tarafından yorumlanır. Bununla birlikte, çoğu ODBC sürücüsü genellikle aşağıda açıklanan fonksiyonlardan bazılarını yorumlayabilir.

İfadeler bir söz dizimi halinde bir araya getirilmiş fonksiyonlardan, alanlardan ve işleçlerden oluşur.

QlikView kodundaki tüm ifadeler, bir sayı ve/veya bir dize (hangisi uygunsa) döndürür. Mantıksal fonksiyonlar ve işleçler False için 0 ve True için -1 döndürür. Sayıdan dizeye ve dizeden sayıya dönüştürmeler örtüktür. Mantıksal işleçler ve fonksiyonlar 0 değerini False (yanlış) ve diğer tüm değerleri True (doğru) olarak yorumlar.

Bir ifade için genel söz dizimi:

expression ::= ( constant | fieldref | operator1 expression | expression operator2 expression | function | (expression ) )

burada:

constant tekli tırnak işareti içine alınmış bir dize (metin, tarih veya zaman) veya bir sayıdır. Sabitler, binlik ayırıcı olmadan ve ondalık ayırıcı olarak ondalık noktası ile yazılır.

fieldref, yüklenen tablonun bir alan adıdır.

operator1, (bir ifade üzerinde çalışan ve sağda yer alan) birli işleçtir.

operator2, (iki ifade üzerinde çalışan ve her iki tarafta da birer tane olan) ikili işleçtir.

function ::= functionname( parameters)

parameters ::= expression { , expression }

Parametrelerin sayısı ve türleri rastgele değildir. Kullanılan fonksiyona bağlıdır.

Bu sayede ifadeler ve fonksiyonlar serbestçe iç içe geçebilir ve bir ifade yorumlanabilen bir değer döndürdüğü sürece QlikView herhangi bir hata mesajı vermez.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!

Analiz Modernleştirme Programına katılın

Remove banner from view

Analiz Modernleştirme Programı ile değerli QlikView uygulamalarınızı ödün vermeden modernleştirin. Bize ulaşmak ve daha fazla bilgi almak için buraya tıklayın: ampquestions@qlik.com