Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Analiz bağlantıları

Analiz bağlantılarıyla, dış analizi iş keşfinizle tümleştirebilirsiniz. Analiz bağlantısı, bir harici hesaplama altyapısı çağırarak yükleme kodlarında ve grafiklerinde kullanabileceğiniz ifadeleri genişletir (bunu yaptığınızda hesaplama altyapısı, sunucu tarafı uzantı (SSE) olarak hareket eder). Örneğin, R ile bir analiz bağlantısı oluşturabilir ve verileri yüklerken istatistiksel ifadeler kullanabilirsiniz.

Analiz bağlantısı oluşturma

Hem QlikView Desktop hem de QlikView Server (QVS) için  analiz bağlantıları, Settings.ini dosyası düzenlenerek yapılandırılır

Bilgi notuSettings.ini dosyası düzenlenmeden önce QlikView Desktop kapatılmalıdır.
Settings.ini dosyası düzenlenmeden önce QlikView Server durdurulmalıdır.
Yeni bağlantılar eklendikten ya da mevcut bağlantıların değiştirilmesinden sonra, yapılan değişikliklerin etkili olması için uygulamanın yeniden başlatılması gerekir.
Bilgi notuQlikView başlatılmadan önce SSE eklenti sunucusunun çalışıyor olması gerektiğini, aksi takdirde bağlantı kurulmayacağını unutmayın.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Settings.ini dosyasını açın.
  QlikView Desktop için bu, C:\Users\username\AppData\Roaming\QlikTech\QlikView konumunda bulunur.
  QlikView Server için bu, C:\ProgramData\QlikTech\QlikViewServer konumunda bulunur.
 2. Aşağıdaki yapılandırmayı ekleyin:

  [Ayarlar 7]
  SSEPlugin=<PluginConfig>[;<PluginConfig>...]

  Burada <PluginConfig>, aşağıdakileri içeren yapılandırma öğelerinin virgülle ayrılmış bir listesidir:

  <EngineName>,<Address>[,<PathToCertFile>,<RequestTimeout>,<ReconnectTimeout>]

  Bağlantı özellikleri
  Özellik Açıklama
  <AltyapıAdı> Analiz bağlantısının adı. Benzersiz olmalıdır. Bu, uygulama içindeki ifadelerde kullanılacak eklentinin eşlemesi/takma adıdır. Eklenti işlevlerini kullanabilmek için <AltyapıAdı gereklidir. Örneğin, Python eklentisi için SSEPython; R eklentisi için R kullanılabilir.
  <Address>

  İki nokta üst üste ile ayrılmış, iki öğeli liste:

  <Ana Bilgisayar>: Eklentinin DNS adı (veya IP adresi).

  <Bağlantı Noktası>: Eklentinin dinlendiği bağlantı noktası.

  <SertifikaDosyasıYolu> Eklentiyle güvenli bağlantı kurmak için istemci sertifikalarının bulunduğu klasöre yönlendiren dosya sistemi yolu. Bu yol, yalnızca sertifikaların bulunduğu klasöre yönlendirir. Bunların bu klasöre kopyalandığından emin olmanız gerekir. Üç sertifika dosyasının adı şunlar olmalıdır: root_cert.pem, sse_client_cert.pem, sse_client_key.pem. Yalnızca ortak kimlik doğrulamasına (sunucu ve istemci kimlik doğrulaması) izin verilir.
  Bilgi notuSertifika dosyası yolu oluşturmak isteğe bağlıdır ancak bu seçenek atlanırsa güvensiz iletişim kurulur.
  <İstekZamanAşımı> Tam sayı (saniye). İsteğe bağlı. Varsayılan değer 0 (sonsuz) olarak belirlenmiştir. Mesaj süresi için zaman aşımı.
  <YenidenBağlanmaZamanAşımı> Tam sayı (saniye). İsteğe bağlı. Varsayılan değer 20 (saniye) olarak belirlenmiştir. Eklentiyle olan bağlantının kopmasından sonra, istemcinin eklentiyle tekrar bağlantı kurmaya çalışmasına dek geçen süredir.
 1. Belgeyi tekrar yükleyebilmek için QlikView Batch Settings.ini dosyasını açın ve 2. adımdaki yapılandırmanın aynısını ekleyin.

  Varsayılan konum C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\QlikTech\QlikViewBatch şeklindedir.

 2. Settings.ini dosyalarına değişiklikleri kaydettikten sonra QlikView uygulamasını yeniden başlatın. Şimdi analiz bağlantısını, İfadeyi Düzenle diyalog penceresi veya Kod Yükle diyalog penceresi üzerinden ekleyerek kullanabilirsiniz.

Analiz bağlantısının güvenliğini sağlama

Analiz bağlantısı kullanırken QlikView ortamınızın güvenliğini artırmak için aşağıdaki en iyi uygulamaları dikkate alın:

 • Sunucu tarafı uzantı (SSE) eklentisini, yönetici hakları olmadan ayrı bir yalıtılmış ortamda yükleyip çalıştırın. Kötü amaçlı koddan kaynaklanacak zararı en aza indirmek için hangi kullanıcı hesabının eklentiyi başlattığından ve bu kullanıcının makinede ve etki alanında hangi erişim haklarına sahip olduğundan haberdar olun.
 • Gelişmiş güvenlik için SSE eklenti yapılandırma dosyasında allowScript yapılandırma parametresi false olarak ayarlanarak EvaluateScript işlevselliği devre dışı bırakılabilir. Böylece rastgele kodların yürütülmesi engellenir ve SSE eklentisi tarafından yalnızca önceden tanımlanmış işlevlerin çalıştırılmasına izin verilir.
 • QlikView belgelerini oluşturan uygulama geliştiricilerinin, bir SSE ifadesinde kullanılan değişkenleri kısıtlı bir biçime ayarlaması önerilir; örneğin, bir değişken biçimini yalnızca sayısal değerlerle kısıtlayabilirsiniz.

Analiz bağlantılarını kullanmaya ilişkin kısıtlamalar

Yeni bir paylaşılan sunucu nesnesi oluşturulurken analiz bağlantısı işlevselliği devre dışı bırakılır.

Analiz bağlantısı içeren mevcut bir sayfa nesnesi kopyalandığında grafik özelliği düzenleyicisi otomatik olarak devre dışı bırakılır. Başka bir deyişle, o sayfa nesnesi için grafik özellikleri artık düzenlenemez.

Örnekler

Aşağıdaki örneklerde, sunucu tarafı uzantı (SSE) eklentisinin nasıl ayarlanacağı gösterilmektedir. Burada bir Python eklentisi kullanılmakta ve bir veya birden çok sunucu tanımlanmaktadır.

 • Bir SSE eklenti sunucusu: SSEPlugin=SSEPython,localhost:50051
 • İki SSE eklenti sunucusu: SSEPlugin=SSEPython,localhost:50051;R,localhost:50053
 • Sertifika yolu olmadan, ancak zaman aşımları ayarlanmış şekilde bir SSE eklenti sunucusu tanımlanır: SSEPlugin=SSEPython,localhost:50051,,0,20

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!

Analiz Modernleştirme Programına katılın

Remove banner from view

Analiz Modernleştirme Programı ile değerli QlikView uygulamalarınızı ödün vermeden modernleştirin. Bize ulaşmak ve daha fazla bilgi almak için buraya tıklayın: ampquestions@qlik.com