Ana içeriğe geç

Biçimlendirme fonksiyonları

BU SAYFADA

Biçimlendirme fonksiyonları

Biçimlendirme fonksiyonları, görüntüleme biçimini giriş sayısal alanlarına veya ifadelere zorla kabul ettirir. Veri türüne bağlı olarak ondalık ayırıcı, binlik ayırıcı vs. için karakterleri belirtebilirsiniz.

Fonksiyonların tümü hem dize hem de sayısal değer içeren bir ikili değer döndürür; ancak bu, sayıdan dizeye bir dönüştürme yapılıyormuş gibi düşünülebilir. Dual() özel bir durumdur, ancak diğer biçimlendirme fonksiyonları giriş ifadesinin sayısal değerini alır ve sayıyı temsil eden bir dize oluşturur.

Buna karşın, yorumlama fonksiyonları tam tersini yapar: Dize ifadelerini alıp bunları sayı olarak değerlendirir ve sonuçta elde edilen sayının biçimini belirtir.

Fonksiyonlar hem kod dosyalarında hem de grafik ifadelerinde kullanılabilir.

Not: Netlik açısından, tüm sayı temsilleri, ondalık ayırıcı olarak ondalık noktasıyla verilmiştir.

Her bir fonksiyonun kısa açıklamasını ve söz dizimini görmek için her bir fonksiyonun açılan menüsünü kullanın. Daha ayrıntılı bilgiler için söz dizimi açıklamasında fonksiyon adına tıklayın.