Ana içeriğe geç

Time - kod ve grafik fonksiyonu

Time(), bir biçim dizesi sağlanmadığı takdirde, kod dosyasındaki sistem değişkenlerinde veya işletim sisteminde ayarlı zaman biçiminde olmak üzere, bir ifadeyi zaman değeri olarak biçimlendirir.

Syntax:  

Time(number[, format])

Return data type: dual

Arguments:  

Time bağımsız değişkenleri
Bağımsız Değişken Açıklama
number Biçimlendirilecek sayı.
format Sonuçta elde edilen zaman dizesinin nasıl biçimlendirileceğini açıklayan dize. Atlandığı takdirde, işletim sisteminde ayarlı kısa tarih biçimi, saat biçimi ve ondalık ayırıcı kullanılır.

Examples:  

Aşağıdaki örneklerde varsayılan ayarların şöyle olduğu kabul edilmektedir:

  • Zaman biçimi ayarı 1: hh:mm:ss
  • Zaman biçimi ayarı 2: hh.mm.ss

Example 1:  

Time( A )
burada A=0,375

Örnek 1 sonuçları
Sonuçlar Ayar 1 Ayar 2
Dize:

09:00:00

09.00.00

Sayı:

0.375

0.375

Example 2:  

Time( A )
burada A=35648,375

Örnek 2 sonuçları
Sonuçlar Ayar 1 Ayar 2
Dize:

09:00:00

09.00.00

Sayı:

35648.375

35648.375

Example 3:  

Time( A, 'hh-mm' )
burada A=0,99999

Örnek 3 sonuçları
Sonuçlar Ayar 1 Ayar 2
Dize:

23-59

23-59

Sayı:

0.99999

0.99999