Ana içeriğe geç

Num - kod ve grafik fonksiyonu

Num(), bir biçim dizesi ve isteğe bağlı ondalık ve binlik ayırıcıları sağlanmadığı takdirde, kod dosyasındaki sistem değişkenlerinde veya işletim sisteminde ayarlı sayı biçiminde olmak üzere, bir ifadeyi sayısal olarak biçimlendirir.

Syntax:  

Num(number[, format[, dec_sep [, thou_sep]]])

Return data type: dual

Arguments:   

Num bağımsız değişkenleri
Bağımsız Değişken Açıklama
number

Biçimlendirilecek sayı.

format Sonuçta elde edilen tarih dizesinin nasıl biçimlendirileceğini açıklayan dize. Atlandığı takdirde, işletim sisteminde ayarlanmış tarih biçimi kullanılır.
dec_sep Ondalık sayı ayırıcısını belirten dize. Atlandığı takdirde, kod dosyasında ayarlanmış MoneyDecimalSep değeri kullanılır.
thou_sep Binlik sayı ayırıcısını belirten dize. Atlandığı takdirde, kod dosyasında ayarlanmış MoneyThousandSep değeri kullanılır.

Examples:  

Aşağıdaki örneklerde varsayılan ayarların şöyle olduğu kabul edilmektedir:

  • Sayı biçimi ayarı 1: # ##0
  • Sayı biçimi ayarı 2: #,##0

Example 1:  

Num( A, '0.0' )
burada A=35648,375

Örnek 1 sonuçları
Sonuçlar Ayar 1 Ayar 2
Dize:

35 648 375

35648.375

Sayı:

35648375

35648.375

Example 2:  

Num( A, '#,##0.##', '.' , ',' )
burada A=35648

Örnek 2 sonuçları
Sonuçlar Ayar 1 Ayar 2
Dize:

35,648.00

35,648.00

Sayı: 35648 35648

Example 3:  

Num( pi( ), '0,00' )

Örnek 3 sonuçları
Sonuçlar Ayar 1 Ayar 2
Dize:

3,14

003

Sayı:

3.141592653

3.141592653

Example 4:  

Bu örnek kodu uygulamanıza ekleyin ve çalıştırın.

Ardından boyutlar olarak Field1 ve Field2 ile düz tablo oluşturun.

Sheet1:

let result= Num( pi( ), '0,00' );

Load * inline

[Field1; Field2

9; 8,2

1; $(result)

](delimiter is ';');

 

Field1 1 ve 9 değerlerini içerir.

Field2 3,14 ve 8,2 değerlerini içerir.