Ana içeriğe geç

Money - kod ve grafik fonksiyonu

Money(), bir biçim dizesi ve isteğe bağlı ondalık ve binlik ayırıcıları sağlanmadığı takdirde, kod dosyasındaki sistem değişkenlerinde veya işletim sisteminde ayarlı biçimde olmak üzere, bir ifadeyi sayısal açıdan para değeri olarak biçimlendirir.

Syntax:  

Money(number[, format[, dec_sep[, thou_sep]]])

Return data type: dual

Arguments:   

Money bağımsız değişkenleri
Bağımsız Değişken Açıklama
number

Biçimlendirilecek sayı.

format Sonuçta elde edilen para dizesinin nasıl biçimlendirileceğini açıklayan dize.
dec_sep Ondalık sayı ayırıcısını belirten dize.
thou_sep Binlik sayı ayırıcısını belirten dize.

2-4 bağımsız değişkenleri atlanırsa, işletim sisteminde ayarlanmış para birimi biçimi kullanılır.

Examples:  

Aşağıdaki örneklerde varsayılan ayarların şöyle olduğu kabul edilmektedir:

  • MoneyFormat ayarı 1: kr ##0,00, MoneyThousandSep' '
  • MoneyFormat ayarı 2: $ #,##0.00, MoneyThousandSep','

Example 1:  

Money( A )
burada A=35648

Örnek 1 sonuçları
Sonuçlar Ayar 1 Ayar 2
Dize: kr 35 648,00 $ 35,648.00
Sayı: 35648.00 35648.00

Example 2:  

Money( A, '#,##0 ¥', '.' , ',' )
burada A=3564800

Örnek 2 sonuçları
Sonuçlar Ayar 1 Ayar 2
Dize: 3,564,800 ¥ 3,564,800 ¥
Sayı: 3564800 3564800