Ana içeriğe geç

Timestamp - kod ve grafik fonksiyonu

TimeStamp(), bir biçim dizesi sağlanmadığı takdirde, kod dosyasındaki sistem değişkenlerinde veya işletim sisteminde ayarlı zaman damgası biçiminde olmak üzere, bir ifadeyi tarih ve saat değeri olarak biçimlendirir.

Syntax:  

Timestamp(number[, format])

Return data type: dual

Arguments:  

Timestamp bağımsız değişkenleri
Bağımsız Değişken Açıklama
number Biçimlendirilecek sayı.
format Sonuçta elde edilen zaman damgası dizesinin nasıl biçimlendirileceğini açıklayan dize. Atlandığı takdirde, işletim sisteminde ayarlı kısa tarih biçimi, saat biçimi ve ondalık ayırıcı kullanılır.

Examples:  

Aşağıdaki örneklerde varsayılan ayarların şöyle olduğu kabul edilmektedir:

  • TimeStampFormat ayarı 1: YY-MM-DD hh:mm:ss
  • TimeStampFormat ayarı 2: M/D/YY hh:mm:ss

Example 1:  

Timestamp( A )
burada A=35648,375

Örnek 1 sonuçları
Sonuçlar Ayar 1 Ayar 2
Dize:

97-08-06 09:00:00

8/6/97 09:00:00

Sayı:

35648.375

35648.375

Example 2:  

Timestamp( A,'YYYY-MM-DD hh.mm')
burada A=35648

Örnek 2 sonuçları
Sonuçlar Ayar 1 Ayar 2
Dize:

1997-08-06 00.00

1997-08-06 00.00

Sayı:

35648

35648