Ana içeriğe geç

Interval - kod ve grafik fonksiyonu

Interval(), kod dosyasındaki sistem değişkenlerinde veya işletim sisteminde ya da sağlanmışsa bir biçim dizesindeki biçimi kullanarak bir sayıyı zaman aralığı olarak biçimlendirir.

Aralıklar saat olarak, gün olarak veya gün, saat, dakika, saniye ve salisenin bileşimi olarak biçimlendirilebilir.

Syntax:  

Interval(number[, format])

Return data type: dual

Arguments:  

Interval bağımsız değişkenleri
Bağımsız Değişken Açıklama
number Biçimlendirilecek sayı.
format Sonuçta elde edilen aralık dizesinin nasıl biçimlendirileceğini açıklayan dize. Atlandığı takdirde, işletim sisteminde ayarlı kısa tarih biçimi, saat biçimi ve ondalık ayırıcı kullanılır.

Examples:  

Aşağıdaki örneklerde varsayılan ayarların şöyle olduğu kabul edilmektedir:

  • Tarih biçimi ayarı 1: YY-MM-DD
  • Tarih biçimi ayarı 2: hh:mm:ss
  • Sayı ondalık ayırıcısı:
Örnekler ve sonuçlar
Örnek Dize Sayı
Interval( A )
burada A=0,375
09:00:00 0.375
Interval( A )
burada A=1,375
33:00:00 1.375
Interval( A, 'D hh:mm' )
burada A=1,375
1 09:00 1.375
Interval( A-B, 'D hh:mm' )
burada A=97-08-06 09:00:00 ve B=96-08-06 00:00:00
365 09:00 365.375