Ana içeriğe geç Skip to complementary content

Qlik Cloud tanıtımı

Kurumsal verileri şirket içi ve bulut kaynaklarından Qlik'in barındırılan kendi kendine analiz çözümleri ve diğer analiz ortamlarına taşıma yeteneklerine sahip tek çözümlü modern bir veri yığını olan Qlik Cloud Veri Entegrasyonu ve Analizi platformuna hoş geldiniz.

Qlik Cloud birlikte veya bağımsız olarak kullanılabilen birincil iki hizmet grubunu destekler:

Qlik Cloud Analizleri

Barındırılan bir hizmet olan Qlik Cloud Analizleri, üçüncü nesil analiz platformları için çıtanın seviyesini belirleyerek kuruluşunuzdaki herkese veri sürümlü karar alma gücü kazandırır. Qlik'in benzersiz İlişkilendirme Motoru üzerine geliştirilmişti ve sorgu tabanlı araçlarla gözden kaçabilecek içgörüleri ortaya çıkararak, tüm verilerinizde arama yapmanızı ve verilerinizi keşfetmenizi sağlar. Qlik motoru, kendi kendine analiz, etkileşimli panolar, konuşma analizi, özel ve eklenmiş analiz, mobil analiz, raporlama ve uyarmayı destekler. Daha fazla bilgi için bkz. Verileri analiz etme.

Qlik Cloud Analiz Hizmetleri abonelik seçenekleri

Qlik Cloud Analiz Hizmetleri, üç abonelik seçeneği ile kullanılabilir:

  • Qlik Sense Business

  • Qlik Sense Enterprise SaaS

  • Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US)

Tüm abonelik seçenekleri; analizleri hızlıca operasyona dönüştürmek ve veri sürümlü kararlar almak isteyen gruplara, ekiplere ve işletmelere üçüncü nesil Qlik analiz platformunun gücünü getirir. Kullanıcılar kolayca ortaklaşa uygulama geliştirebilir ve içgörü paylaşabilir.

Kurumsal aboneler bazı ek özellikler, daha fazla veri kapasitesi ve kullanıcıların sayısı ve standart uygulamaların (bellek içi) boyutu için daha yüksek sınırlar elde eder. Qlik Sense Business aboneleri (denemeler dahil) bilgi ve verilerin korunabilmesi için yeni bir kiracı oluşturmadan Qlik Sense Enterprise SaaS aboneliğine yükselebilir.

Qlik Sense Business ve Qlik Sense Enterprise SaaS özelliklerinin ayrıntılı bir karşılaştırması için Qlik Fiyatlandırma sayfasını ziyaret edin.

Söz konusu olan durumlarda bu dokümantasyon seti abonelik seçeneklerindeki farkları belirtir.

Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US), ABD Kamu sektörü güvenliğini ve uyumluluğunu desteklemek için gereken onay etkinliği nedeniyle Qlik ticari Qlik Sense Enterprise SaaS teklifinden farklıdır. Mümkün olan her yerde, Qlik, ürün özellikleri ve yetenekleri için hem Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) hem de ticari teklifleri senkronize tutar. Daha fazla bilgi için bkz. Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) uygulamasına genel bakış.

Qlik Cloud Veri Entegrasyonu

Qlik Cloud Veri Entegrasyonu, barındırılan ve yönetilen bir Hizmet Olarak Entegrasyon Platformu'dur (iPaaS). Veri mühendislerine, otomasyonlu, yönetilen ve yeniden kullanılabilen veri işlem hatları aracılığıyla kurumsal verileri gerçek zamanda sunma, dönüştürme ve bütünleştirme konularında yardımcı olur. Verileri şirket içi veya bulut veri kaynaklarından Qlik Cloud veya diğer bulut veri BI ortamlarına, neredeyse gerçek zamanlı olarak, çoğaltın. Veriler otomatik olarak kataloğa alınabilir, dönüştürülebilir ve anında analiz için güvenli bir şekilde teslim edilebilir. Daha fazla bilgi için bkz. Verileri entegre etme.

Qlik Cloud Veri Entegrasyonu ve Analizi: Birlikte çalışma yapıları

Veri hareketi ve dönüşümünün entegre analiz ile birleşimi, bütünsel ve kapsamlı bir kurumsal veri yaşam döngüsünü gösterir. Qlik Cloud Veri Entegrasyonu anında uygulama oluşturma ve analiz için birleştirilmiş meta veriler ve kökene sahip verileri, meta veri kataloğuna kolayca kullanılabilir bir biçimde sunar. Bulut ve kurumsal veri kaynakları, Qlik Cloud içinde oluşturulan, yönetilen ve izlenen, otomatikleştirilmiş veri işlem hatları aracılığıyla güvenli bir şekilde aktarılır.

 

Qlik Cloud teklifleri şunları içerir:

Qlik AutoML

Qlik AutoML ile analiz ekipleri, sezgisel, kodsuz bir kullanıcı arabirimi içinde, tahmine dayalı analiz ve durum senaryosu analizi için kolayca makine öğrenimi modelleri oluşturabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Qlik AutoML ile makine öğrenimi.

Katalog ve köken

Qlik için teknik, operasyonel ve iş meta verilerinin entegre kataloğu, kişilerin güvenilir, ilgili verileri kolayca aramasını ve hemen kullanmasını sağlar. Daha fazla bilgi için bkz. Katalog araçlarıyla verilerinizi anlama

Qlik Application Automation

SaaS uygulamaları ve Qlik Cloud arasındaki iş akışlarını kolaylaştıran kodsuz bir bulut hizmeti. Qlik Application Automation otomatikleştirilmiş analiz ve veri iş akışlarını kolayca oluşturmanıza yardımcı olan, kodsuz bir görsel arabirim sağlar. Daha fazla bilgi için bkz. Qlik Uygulama Otomasyonu.