Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Dollarteckenexpansion med variabler

I laddningsskriptet eller ett diagramuttryck använder du en variabel i en dollarteckenexpansion till att:

  • Referera till text

  • Referera till ett numeriskt värde

Textvariabel

När en skriptvariabel används för att ersätta text inom skriptet eller inom en sats, används syntaxen

$(variablename)

$(variablename) expanderar till värdet i variabeln. Om variablename inte är angivet blir resultatet en tom sträng.

Exempel: Laddningsskript för textvariabel

Exempel: Diagramuttryck för textvariabel

Expansion av numerisk variabel

Om man vill använda en skriptvariabel för numerisk variabelexpansion används följande syntax:

(#variablename)

Expansionen resulterar alltid i ett giltigt decimal-kommatal som återspeglar variabelns talvärde, eventuellt med en exponentiell notation (för mycket stora eller små tal). Om variablename inte innehåller ett numeriskt värde eller saknas helt expanderas det till 0 istället för NULL.

Exempel: Laddningsskript för numerisk variabel

Expandera variabler vid referens av parallella tillstånd

Variabeln har bara ett värde och detta används i alla parallella tillstånd. När du expanderar en variabel förändras inte värdet, oberoende av var förändringen sker och objektets tillstånd.

Om variabeln är beräknad, dvs. definitionen inleds med ett likhetstecken, sker beräkningen i standardtillståndet, om du inte specificerar ett parallellt tillstånd i variabeldefinitionen.

Om du till exempel har ett tillstånd med namnet MyState och en variabel med namnet vMyVar:

vMyvar: =only({MyState}MyField)

Variabeldefinitionens innehåll, med en explicit referens till det parallella tillståndets namn, avgör i vilket tillstånd variabelinnehållet kommer att utvärderas.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!