Gå till huvudinnehåll

Index - skript- och diagramfunktion

Index() söker en sträng för att hitta startpositionen för den n:e förekomsten av en angiven delsträng. Ett valbart tredje argument ger värdet för n, vilket annars är 1. Ett negativt värde söker från slutet av strängen. Strängens positioner är numrerade från 1 och uppåt.

Syntax:  

Index(text, substring[, count])

Returnerad datatyp: heltal

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
text Den ursprungliga strängen.
substring En teckensträng att söka efter i text.
count Definierar vilken förekomst av substring som sökningen ska göras för. Till exempel, söker värdet 2 efter den andra förekomsten.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!