Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

ApplyMap - skriptfunktion

Skriptfunktionen ApplyMap används för att mappa utdata för ett uttryck mot en tidigare inläst mappningstabell.

Syntax:  

ApplyMap('map_name', expression [ , default_mapping ] )

Returnerad datatyp: dual

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
map_name

Namnet på en mappningstabell som har skapats tidigare med hjälp av satserna mapping load eller mapping select. Dess namn måste stå inom enkla, raka citationstecken.

Anteckning om varningOm du använder den här funktionen i en makroexpanderad variabel och hänvisar till en kartläggningstabell som inte finns misslyckas funktionen och fältet skapas inte.
expression Uttrycket vars resultat ska mappas.
default_mapping

Om detta anges ska det här värdet användas som ett standardvärde om mappningstabellen inte innehåller något värde som matchar expression. Om inget anges returneras värdet av expression som det är.

Anteckning om varningUtdatafältet för ApplyMap ska inte ha samma namn som ett av dess indatafält. Det kan leda till oväntade resultat. Exempel som inte ska användas: ApplyMap('Map', A) as A.

Exempel:  

I det här exemplet laddar vi en lista med säljare med en landskod som står för det land där de är bosatta. Vi använder en tabell som mappar en landskod till ett land för att ersätta landskoden med landets namn. Enbart tre länder är definierade i mappningstabellen, övriga landskoder mappas till 'Rest of the world'.

// Load mapping table of country codes: map1: mapping LOAD * Inline [ CCode, Country Sw, Sweden Dk, Denmark No, Norway ] ; // Load list of salesmen, mapping country code to country // If the country code is not in the mapping table, put Rest of the world Salespersons: LOAD *, ApplyMap('map1', CCode,'Rest of the world') As Country Inline [ CCode, Salesperson Sw, John Sw, Mary Sw, Per Dk, Preben Dk, Olle No, Ole Sf, Risttu ] ; // We don't need the CCode anymore Drop Field 'CCode';

Den resulterade tabellen (Salespersons) ser ut så här:

Resulting table
Salesperson Country
John Sweden
Mary Sweden
Per Sweden
Preben Denmark
Olle Denmark
Ole Norway
Risttu Rest of the world

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!