Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Publicera appar till molnhubbar med taggar.

Du kan publicera appar till molnhubbar med taggar som du har skrivrättighet till. Du gör det samtidigt som du publicerar till en ström. Appar som redan finns i en ström kan också publiceras till molnhubbar med taggar.

När en app publiceras till en ström i Qlik Sense Enterprise on Windows avgör distributionspolicyer som skapats av din Qlik Sense-administratör vilka molnhubbar som kommer att få appen med taggar med hjälp av anpassade appegenskaper. När du publicerar en app till en ström kan du ange vilka appegenskaper som ska kontrollera destinationsmolnhubben och taggarna. Du kan även tillämpa appegenskaperna på en publicerad app som redan finns i en ström. När du ställer in de här egenskaperna kopierar Qlik Sense-appen i strömmen till de valda molnhubbarna med de valda tagarna.

När en app har publicerats i en molnhubb kan en huvud- eller analysadministratör göra den mellanlagrade appen tillgänglig i ett utrymme i molnhubben.

Om din driftsättning har flera molnhubbar måste du välja en av dem.

Anteckning om varning Om du vill undvika att exponera data som kräver behörighet kan du ta bort alla bifogade filer med section access-inställningar innan du publicerar appen. Bifogade filer inkluderas när appen publiceras. Om den publicerade appen kopieras tas de bifogade filerna med i kopian. Om avsnittsåtkomstbehörigheter har tillämpats på de bifogade datafilerna bibehålls dock inte avsnittsåtkomstinställningarna när filerna kopieras, så användare av den kopierade appen kan se alla data i de bifogade filerna.

Publicera en app till molnhubbar med taggar

Anteckning om information Taggarna och destinationsmolnhubbens anpassade egenskaper avgörs av Qlik Sense-administratören. Namnen kan variera i förhållande till de namn som används i den här proceduren.

Gör följande:

 1. Högerklicka på appen i Arbete i Qlik Sense Enterprise on Windows-hubben, och välj sedan Publicera.

 2. Välj en ström i listrutan Strömnamn.

  Anteckning om informationDet finns ingen listruta om du bara har åtkomst till en ström.
 3. Anteckning om informationDet går att publicera många appar med identiska namn till en ström. Qlik Sense visar när det finns publicerade appar med samma namn i en ström.
 4. Du kan också välja att ändra namn på appen i fältet Appnamn. Det här fältet visas namnet på appen du valde från hubben.

 5. Klicka på Hantera.

 6. För Taggar väljer du en eller flera taggar i listan med värden.

 7. Klicka på Tillämpa.

 8. Klicka på Publicera.

Den publicerade appen är nu mellanlagrad i molnhubben med de taggar som valts i dialogen Hantera egenskaper. Huvudadministratören kan lägga till den mellanlagrade appen i ett hanterat utrymme.

Distribuera en publicerad app i en ström till molnhubbar med taggar

Gör följande:

 1. Högerklicka på en app i strömmen och välj Hantera egenskaper.

 2. För Taggar väljer du en eller flera taggar i listan med värden.

 3. Klicka på Tillämpa.

Den publicerade appen är nu mellanlagrad i molnhubben med de taggar som valts i dialogen Hantera egenskaper. Huvudadministratören kan lägga till den mellanlagrade appen i ett hanterat utrymme.

Redigera taggarna i en publicerad app

Gör följande:

 1. Högerklicka på en app i strömmen och välj Hantera egenskaper.

 2. Redigera taggarna efter behov.

 3. Klicka på Tillämpa.

Om en ny tagg har valts kommer appen att distribueras till motsvarande klientorganisation.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!