Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Redigera dataladdningsskriptet

Du skriver skriptet i textredigeraren i Skriptredigeraren. Här kan du göra manuella ändringar i de LOAD- eller SELECT-satser som du har genererat när du väljer data och skriva ett nytt skript.

Skriptet, som ska skrivas med hjälp av Qlik Sense-skriptsyntaxen, är färgkodat för att göra det lätt att skilja på de olika elementen. Kommentarer markeras i grönt medan nyckelord i Qlik Sense-syntaxen markeras i blått. Varje skriptrad är numrerad.

Det finns ett antal funktioner tillgängliga i redigeraren som kan hjälpa dig utveckla inläsningsskriptet. Dessa funktioner beskrivs i det här avsnittet.

Komma åt syntaxhjälp för kommandon och funktioner

Det finns flera sätt att få tillgång till syntaxhjälp för ett visst syntaxnyckelord i Qlik Sense:

Komma åt hjälpportalen

Du kan komma åt detaljerad hjälp i -hjälpportalen på två olika sätt.

 • Klicka på Hjälp i verktygsfältet för att gå till syntaxhjälpläget. I syntaxhjälpläget kan du klicka på ett syntaxnyckelord (blått och understruket) i redigeraren och få detaljerad syntaxhjälp.

 • Placera markören inuti eller i slutet av nyckelordet och tryck på Ctrl+H.

 • Anteckning om informationDu kan inte redigera skriptet i syntaxhjälpläget.

Använda funktionen för automatisk ifyllning

Om du börjar skriva ett Qlik Sense-skriptnyckelord får du automatiskt en lista över matchande nyckelord att välja från. Listan begränsas medan du skriver, och du kan välja bland mallar med föreslagen syntax och föreslagna parametrar. En beskrivning visar syntax för funktionen, inklusive parametrar och ytterligare satser, liksom en länk till hjälpportalens beskrivning av satsen eller funktionen.

Anteckning om tips

Du kan även använda snabbkommandot Ctrl+blanksteg för att visa nyckelordslistan, och Ctrl+Skift+blanksteg för att visa en beskrivning.

Infoga ett förberett testskript.

Du kan infoga ett förberett testskript som laddar en uppsättning inline-datafält. Detta är användbart för att snabbt skapa en datauppsättning för test.

Gör följande:

 • Tryck på Ctrl + 00.

Testskriptkoden infogas i skriptet.

Indrag av kod

Du kan använda indrag för koden för att göra den lättare att läsa.

Gör följande:

 1. Välj en eller flera rader kod och ändra indraget.
 2. Klicka på Gör indrag när du vill skapa indrag i texten (öka indrag) och på Ta bort indrag när du vill ta bort indrag (minska indrag).

Anteckning om tips

Du kan också använda kortkommandon:

Tabb (indrag)

Skift+Tabb (minska indrag)

Söka efter och ersätta text

Du kan söka och ersätta text i skriptavsnitt.

Söka efter text

Öppna Skriptredigeraren. Gör följande:

 1. Klicka på Sök i verktygsfältet.

  Dialogen Sök visas.

 2. I sökrutan skriver du in texten du vill hitta.

  Sökresultaten markeras i aktuellt avsnitt av skriptkoden. Dessutom anges antalet funna textinstanser jämte avsnittets etikett.

 3. Du förflyttar dig mellan resultaten genom att klicka på Föregående och Nästa.
 4. Klicka på Sök i verktygsfältet för att stänga sökdialogen.
Anteckning om tipsDessutom kan du markera Sök i alla avsnitt om du vill söka i alla skriptets avsnitt. Antalet funna textinstanser visas bredvid varje avsnittsetikett. Du kan välja Matcha gemener/VERSALER om du vill göra skiftlägeskänsliga sökningar.

Ersätta text

Gör följande:

 1. Klicka på Sök i verktygsfältet.

  Dialogen Sök visas.

 2. Skriv den text du vill hitta i sökrutan.
 3. Skriv ersättningstexten i ersättningsrutan och klicka på Ersätt.
 4. Klicka på Nästa för att hitta nästa instans av söktexten och göra ett av följande:

  • Klicka på Ersätt för att ersätta texten.
  • Klicka på Nästa för att hitta nästa.
 5. Klicka på Sök i verktygsfältet för att stänga sökdialogen.
Anteckning om tipsDu kan även klicka på Ersätt alla i avsnittet för att ersätta alla instanser av söktexten i det aktuella skriptavsnittet. Ersättningsfunktionen är skiftlägeskänslig och ersatt text kommer att ha det skiftläge som ges i ersättningsfältet. Ett meddelande visar information om hur många förekomster som ersattes.

Kommentera i skriptet

Du kan infoga kommentarer i skriptkoden eller inaktivera delar av skriptkoden genom att använda kommentarsmarkeringar. All text på en rad som följer till höger om // (två snedstreck) behandlas som en kommentar och kommer inte att exekveras när skriptet körs.

Skriptredigerarens verktygsfält innehåller ett kortkommando för att göra kod kommenterad eller ta bort kommentaren. Funktionen fungerar som en växlingsfunktion. Det innebär att om den valda koden inte är kommenterad blir den kommenterad och vice versa.

Kommentera

Gör följande:

 1. Välj en eller flera rader med kod som inte är utkommenterad eller placera markören i början av en rad.
 2. Klicka på Kommentera/ångra kommentar, eller tryck på Ctrl + K.

Den valda koden är nu utkommenterad.

Ta bort kommentarer

Gör följande:

 1. Välj en eller flera rader med kod som är utkommenterad eller placera markören i början av en kommenterad rad.
 2. Klicka på Kommentera/ångra kommentar, eller tryck på Ctrl + K.

Den valda koden kommer nu att köras på resten av skriptet.

Anteckning om tips

Det finns fler sätt att infoga kommentarer i skriptkoden:

 • Använda Rem-satsen.
 • Omsluta en koddel med /* och */.

Exempel:  

Rem This is a comment ;
 
/* This is a comment
that spans two lines */
 
// This is a comment as well

Mer information om Rem finns här Rem.

Välja all kod

Du kan välja all kod i den aktuella skriptdelen.

Gör följande:

 • Tryck på Ctrl + A.

All skriptkod i den aktuella delen väljs.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!