Gå till huvudinnehåll

Z-testfunktioner

En statistisk undersökning av två populationsmedelvärden. Ett z-test med två stickprov som undersöker om två stickprov skiljer sig åt och används vanligtvis när två normalfördelningar har kända varianser och när ett experiment använder en stor urvalsstorlek.

Z-testens statistiska testfunktioner grupperas enligt typ av indataserier som gäller för funktionen.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Exempel på användning av z-test-funktioner

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning samt syntaxen för funktionen. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Funktioner i enkolumnsformat

Följande funktioner gäller för z-test med enkla indataserier.

Funktioner i viktat tvåkolumnsformat

Följande funktioner gäller z-test där indataserien anges i viktat tvåkolumnsformat.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!