Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Ställa in omfattning för logiska modeller med paket

Med paket kan du definiera och begränsa omfattningen av insikter för specifika intresseområden i din logiska modell.

Ett paket är en samling relaterade grupper. Insight Advisor använder bara grupper i samma paket tillsammans när resultat genereras. En grupp kan tillhöra flera paket. Paket för logiska modeller skapas och hanteras i Paket.

Till exempel kan din datamodell innehålla tabeller från olika affärsområden. Om det finns kopplingar mellan tabellerna kan ett datumfält från Försäljning användas i en Insight Advisor-analys tillsammans med ett datumfält från Support. Genom att placera Försäljning-grupper och Support-grupper i olika paket kan du säkerställa att analyser för dessa affärsområden bara använder fält i det associerade paketet.

Det är valfritt att använda paket. Om du inte definierar några paket anses alla fält och grupper ingå i samma paket vid analys.

Du kan redigera eller ta bort paket genom att klicka på och välja Redigera eller Ta bort.

Skapa paket

  1. Klicka på Skapa paket.
  2. Ange ett namn för paketet.
  3. Lägg till grupper i paketet från Tillgängliga grupper.

    Anteckning om informationPaket måste innehålla minst en måttgrupp.
  4. Klicka på Skapa.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!